Søg
 

Skizofreni

Region Sjælland opfylder kun et mål i behandlingen af voksne med skizofreni.

Skizofreni er en psykisk lidelse. Mennesker med skizofreni har vanskeligt ved at skelne mellem virkelighed og forestillinger samt at opretholde hverdagens aktiviteter. Hyppige symptomer er vrangforestillinger, tankeforstyrrelser og hallucinationer.

Cirka 29.000 personer lever med skizofreni i Danmark, og heraf er cirka 14.500 i behandling i det psykiatriske behandlingssystem. 

17 målepunkter for behandlingen af skizofreni

Indikator:
En indikator er et målepunkt.

Kvaliteten i behandlingen af voksne med skizofreni opgøres årligt i en rapport fra Den Nationale Skizofrenidatabase. Kvaliteten undersøges ved at kigge på 18 indikatorer. 

Se de 19 indikatorer, som behandlingen for skizofreni måles efter (pdf)

Region Sjælland ligger på landsgennemsnittet

Kvalitetsmål:
Et kvalitetsmål er et mål for, hvor mange der har fået en bestemt undersøgelse eller behandling. ​

I Region Sjælland har man kun data for 17 af indikatorerne, så det er dem, der tages udgangspunkt i her.

Den seneste årsrapport er fra 2015. I den lever Region Sjælland kun op til en enkelt indikator, nemlig:

  • Andelen af patienter,der indenfor et halvt år efter udskrivelsen følges i ambulant regi

Det vil sige, at Region Sjælland klarer sig godt i forhold til at få fulgt op på, hvordan borgeren har det efter udskrivelse.

Region Sjælland har et stykke vej for at kunne leve op til flere af målene for behandlingen af skizofreni. Regionen ligger dog på samme niveau som landsgennemsnittet, som også er opfyldelse af en enkelt indikator. 

Region Sjælland arbejder med kvaliteten

Regionens fagfolk arbejder hele året med at forbedre behandlingen og hermed resultaterne af årsrapporten inden for skizofrenibehandlingen.

Efter at have læst den seneste årsrapport, har personalet sat ekstra meget fokus på registrere data korrekt, da man antager, at resultaterne i årsrapporten kan skyldes manglende registrering af god behandling på de psykiatriske afdelinger.

Herudover arbejdes der på, at manglen på psykologer og psykiatere ikke fører til unødvendig lang ventetid inden for psykiatrien.

Læs hele årsrapporten fra Den Nationale Skizofrenidatabase(pdf)​​

​​
Oprettet
07.05.14
Opdateret
01.03.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00