Søg
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

Reumatologi

Region Sjælland sig tilfredsstillende i 3 ud af 11 mål i behandlingen af reumatologi, og det svarer til landsgennemsnittet.

Reumatologi dækker udredning og behandling af patienter med kroniske gigtsygdomme. DANBIO udgiver hvert år en rapport om kvaliteten af behandlingen af gigt. Rapporten er baseret på indrapportering fra landets afdelinger og private klinikker. 

Der indsamles data om alle patienter i Danmark, der sættes i behandling med såkaldte biologiske lægemidler for gigtsygdomme. Biologiske lægemidler er stoffer, som er baseret på stoffer fra mennesker, dyr eller planter, og som ofte bruges mod gigt.

Lige nu er cirka 6.500 patienter med gigtsygdomme i biologisk behandling. I Region Sjælland sker det på Holbæk Sygehus, Slagelse Sygehus. og Sjællands Universitetshospital, Køge

11 indikatorer med mål 

Indikator:
En indikator er et målepunkt.

I seneste årsrapport fra DANBIO, som dækker 2015, er kvaliteten af den biologiske behandling af patienter med kronisk leddegigt fundet ved at kigge på 14 indikatorer. På nuværende tidspunkt er der dog kun fastsat kvalitetsmål for 11 af de 14 indikatorer.

Du kan læse alle de 14 indikatorer i dokumentet Reumatologi_14 indikatorer.pdfReumatologi_14 indikatorer.pdf

På et senere tidspunkt besluttes det, hvordan man kan måle kvaliteten af de øvrige indikatorer. For eksempel vil man gerne måle på, om patienter med leddegigt har høj livskvalitet.

Region Sjælland ligger på gennemsnittet

Kvalitetsmål:
Et kvalitetsmål er et mål for, hvor mange der har fået en bestemt undersøgelse eller behandling. 

Samlet set klarer Region Sjælland sig tilfredsstillende i 3 ud af 11 indikatorer, og det svarer til landsgennemsnittet. Det drejer sig om disse indikatorer: ​

  • Rygsøjlegigtpatienter skal følges longitudinelt (over tid) i DANBIO med henblik på sygdomsaktivitet og behandling
  • Rygsøjlegigtpatienter skal følges longitudinelt i DANBIO med BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index)
  • Rygsøjlegigtpatienter skal følges longitudinelt i DANBIO med BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index)

Holbæk Sygehus opfylder én indikator, mens Slagelse Sygehus og Sjællands Universitetshospital, Køge begge opfylder fire indikatorer.

Region Sjælland arbejder med kvaliteten

Region Sjællands fagfolk har drøftet resultatet af årsrapporten fra 2015, og regionen har som mål at forbedre resultatet, så både regionen som helhed og de enkelte sygehuse fremover opfylder flere indikatorer. ​​​​

Oprettet
04.10.16
Opdateret
01.03.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00