Søg
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

Lyskebrok og navle- og arbrok

​Region Sjælland lever op til fire ud af ni mål i behandlingen af brok (hernier).

Der foretages årligt cirka 15.000 operationer for lyskebrok og navle- og arbrok. De 10.000 er for lyskebrok, og de resterende er for navle- og arbrokoperationer.

Region Sjælland opererer for h​ernier (brok) på Holbæk Sygehus, Sjællands Universitetshospital, Nykøbing Falster Sygehus og Slagelse Sygehus.

24 målepunkter for hernier​

Indikator:
En indikator er et målepunkt.

I årsrapporten, som dækker 2015,​ er kvaliteten omkring behandling af lyske-, navle og arbrok fundet ved at kigge på målepunkter for 24 indikatorer.

​Læs mere om de 24 indikatorer, som området for hernier er målt efter:

Dansk Herniedatabase - national årsrapport 2015 (pdf)​

Kun 14 indikatorer med mål

På nuværende tidspunkt er der kun fastsat kvalitetsmål for 14 af de 24 indikatorer.​​

Kvalitetsmål:
Et kvalitetsmål er et mål for, hvor mange der har fået en bestemt undersøgelse eller behandling. Det kan fx være et mål om, at mindre end 3,5 procent af patienterne skal opleve komplikationer i forbindelse med bedøvelse eller opvågning.

På de øvrige indikatorer måler man for at finde ud af, hvor mange bedøvelser, der gives i Danmark, og hvilken type bedøvelse, der konkret gives. 

Det er meningen, at man på et senere tidspunkt vil beslutte sig for et mål for god kvalitet på de indikatorer.

Region Sjælland ligger på landsgennemsnittet

Region Sjælland klarer sig tilfredsstillende i 7 ud af de 14 indikatorer, blandt andet:

  • Postoperativ indlæggelsestid (dage) efter primær operation for ventralhernie (bugvægsbrok)
  • Andelen af indgreb, som anvender et kunststofnet, mesh
  • Anvendelse af kikkertkirurgi ved primær operation blandt kvinder

Nykøbing Falster opfylder 10 ud af de 14 indikatorer. Sjællands Universitetshospital, Køge opfylder 9 ud af 14 indikatorer, mens sygehusene i Holbæk og Slagelse opfylder henholdsvis 7 og 8 ud af 14 indikatorer.

Region Sjællands arbejde med kvaliteten

Resultatet af årsrapporten har været drøftet af Region Sjællands fagfolk, og regionen har som mål at forbedre resultatet, så sygehusene og regionen som helhed opfylder flere indikatorer i den kommende årsrapport.

En del af forbedringsarbejdet er sket i samarbejde med de øvrige regioner, blandt andet i forbindelse med udskiftning af indikatorerne og tilhørende definitioner. 

Det er sket, så målingerne giver mere mening for personalet, og så målingerne samtidig er mere sigende for kvaliteten af behandlingen af hernie.

Se hele årsrapporten


Læs mere om Lyskebrok og navle- & arbrok på sundhed.dk​​​​​.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
24.08.16
Opdateret
01.03.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00