Søg
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

Lårbensbrud

Region Sjælland lever op til 11 ud af 18 mål i den seneste årsrapport for hoftenære lårbensbrud.

Lårbensbrud forekommer hyppigst hos ældre mennesker, da de har større tendens til at falde og har svækket knoglekvalitet. Det danske register for Hoftenære Lårbensbrud har til formål at forbedre og måle kvaliteten af den behandling og pleje patienter i aldersgruppen 65 år og ældre, som er opereret for hoftenære lårbensbrud i Danmark, får. Man startede denne måling i 2003, og den involvere ca. 6.800 patienter årligt.

18 målepunkter i behandlingen og plejen af lårbensbrud

Indikator:
En indikator er et målepunkt.

I årsrapporten fra 2017 er kvaliteten i behandlingen og plejen af lårbensbrud blevet målt ved hjælp af 18 forskellige indikatorer. De 18 indikatorer omhandler:

 • Præoperativ optimering
 • Operationsdelay – 24 timer
 • Operationsdelay – 36 timer
 • Tidlig mobilisering
 • Basismobilitet forud for aktuelle fraktur
 • Basismobilitet ved udskrivelse
 • Ernæring
 • Profylakse Osteoporose
 • Profylakse Fald
 • Overlevelse
 • Rehabilitering
 • Genindlæggelse
 • Reoperation inden for 2 år efter osteosyntese pga. medial fraktur af lårbenshals uanset lårbensbrudstilling
 • Reoperation efter osteosyntese pga. uforskudt medial fraktur
 • Reoperation efter osteosyntese pga. forskudt medial fraktur
 • Reoperation efter oseosyntese pga. per/subtrochantær lårbensbrud
 • Reoperation, hemi eller totalalloplastik
 • Reoperation, dyb infektion​

*Antallet af reoperationer måles alle ved patienter der opereres igen inden for 2 år.

Kvalitetsmål:
Et kvalitetsmål er et mål for, hvor mange der har fået en bestemt undersøgelse eller behandling.

Region Sjælland arbejder med kvaliteten

I årsrapporten for 2017 opfylder Region Sjælland 11 ud af 18 kvalitetsmål. Årsrapporten viser generelt bedre resultater en forrige årsrapport, det ses f.eks. ved at man har fokuseret på kvaliteten og en korrekt håndtering af data.

Et af målepunkterne undersøger hvorvidt patienter får udarbejdet en ernæringsplan ved lårbensbrud. Her placerer Region Sjælland sig 9% over landsgennemsnittet, og opfylder derved indikatorens kvalitetsmål.

Har du lyst til at læse mere? Du kan få et større indblik i kvaliteten i behandlingen af lårbensbrud ved at læse hele årsrapporten. Bemærk at den primært er skrevet til fagfolk i fagsprog.​

​​è Læs årsrapporten for Hoftenære Lårbensbrud 2017 her

Oprettet
23.01.18
Opdateret
01.03.19
Link til denne side:
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00