Søg
​​​​​​​​​​​​​​​​
 

Kræft i tyk- og endetarm

Region Sjælland lever op til seks ud af otte mål for behandlingen af kræft i tyk- og endetarm.

Kræft i tyk- eller endetarm går under den kliniske betegnelse kolorektal cancer

Symptomer ved Kræft i tyk- eller endetarm kan for eksempel være ændring i afføringens hyppighed og konsistens, sortfarvet tjæreagtig afføring, blod eller slim i afføringen, fornemmelse af manglende tømning og vedvarende maveproblemer.

I Danmark rammes hvert år cirka 3.500 personer af kræft i tyk- eller endetarm.

Hvert år offentliggøres en rapport om kvaliteten af behandlingen af kræft i tyk- og endetarm i de fem regioner, herunder Region Sjælland. 
Den seneste årsrapport er fra 2014.

​Ni målepunkter for behandlingen af kræft i tyk- eller endetarm

I årsrapporten fra 2014 er kvaliteten af behandlingen af kræft i tyk- og endetarm fundet ved at kigge på ni indikatorer.   

Indikator:
En indikator er et målepunkt.

Læs mere om de ni indikatorer, som behandlingen af kræft i tyk- eller endetarm er målt efter:


Otte relevante indikatorer

Kvalitetsmål:
Et kvalitetsmål er et mål for, hvor mange der har fået en bestemt undersøgelse eller behandling. Det kan fx være et mål om, at 90 procent af alle landets patienter, der opereres akut, skal opereres af en specialist.

På otte af de ni indikatorer, er der på nuværende tidspunkt fastsat kvalitetsmål for. 

Der er ufuldstændige tal for Region Sjælland.  Slagelse Sygehus har ikke data for den ene af de otte indikatorer og derfor kun syv relevante indikatorer.  

Region Sjælland ligger under landsgennemsnittet

Region Sjælland ligger under gennemsnittet i målopfyldelse, men klarer sig tilfredsstillende i seks af otte indikatorer, blandt andet:

  • Andel af mikroradikalt opererede patienter ud af alle elektivt, intenderet kurativt og makroradikalt opererede kolon- og rektumcancer patienter, som har fået foretaget tarmresektion
  • Andel af koloncancer patienter, som er opereret af en specialist ud af alle elektivt ​opererede koloncancer patienter

I indikatoren for andelen af patienter, som er opereret af specialist ligger Region Sjælland helt i top med 100  procent, som eneste region i Danmark.

Fokus på forbedring

Resultatet har været drøftet af Region Sjællands fagfolk i Det Sundhedsfaglige Råd for Onkologi (kræft), og regionen har som mål at forbedre resultatet. Region Sjælland betragter det samlede resultat som et skridt i den rigtige retning. Vi opfylder væsentlige indikatorer, men mangler at komme helt i mål.


Bemærk, at rapporten er skrevet af fagfolk til fagfolk, så indholdet er præget af mange fagord.​​​​​​​​​​​​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
19.09.14
Opdateret
15.07.19
Link til denne side:
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Information ift. kræft

Ved mistanke om kræft


<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?source=embed&photo%5fid=12320781">

Maksimale ventetider på kræft- og hjerteområdet

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?source=embed&photo%5fid=12179349">

​​​​