Søg
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

Korsbånd

Region Sjælland lever op til tre ud af fire mål i behandlingen af skader i forreste korsbånd. 

Region Sjælland lever op til tre ud af fire mål i behandlingen af skader i forreste korsbånd. 

Hvert år får omkring 3.000 patienter på landsplan indopereret et nyt forreste korsbånd i knæet. En skade i forreste korsbånd sker typisk 4-8 gange hyppigere hos kvinder end hos mænd.

I Region Sjælland er det muligt at få en korsbåndsoperation på Nykøbing Falster Sygehus, Næstved Sygehus og Sjællands Universitetshospital, Køge.

Fire målepunkter for behandling af korsbåndskader

Indikator:
En indikator er et målepunkt.

Dansk Korsbåndsregister indsamler data om patienter, der får opereret et nyt forreste korsbånd ind i knæet.

Hvert år udgiver Dansk Korsbåndsregister en rapport om kvaliteten af korsbåndsoperationerne i Danmark.

Den seneste årsrapport dækker 2015, og her er kvaliteten af korsbåndsoperationerne i regionen målt ved at kigge nærmere på fire indikatorer:

Se de fire indikatorer, som behandlingen af rekonstruktion af korsbånd måles efter (pdf)​

Kvalitetsmål:
Et kvalitetsmål er et mål for, hvor mange der har fået en bestemt undersøgelse eller behandling. ​

Region Sjælland ligger lige under gennemsnittet

Region Sjælland lever op til tre ud af fire indikatorer. Det gælder:

 

  • Stabilitetsmåling: Andel af alle operationer, der får vurderet knæstabilitet præoperativt ved hjælp af kvantitativ mekanisk udmåling
  • Sideforskel i knæløshed: Andel af alle, som har <= tre mm sideforskel i knæløshed ved et års klinisk kontrol
  • Andel af primæroperationer, som er revideret inden for to år efter operation

Der mangler dermed målopfyldelse i en enkelt indikator, før Region Sjælland klarer sig lige så godt som landsgennemsnittet. Denne indikator er:

  • ​Komplethed af et års klinisk kontrol: Andel af alle operationer, som bliver set til et års klinisk kontrol. 

Når det kigges nærmere på de enkelte sygehuse i regionen, ligger Næstved Sygehus og Sjællands Universitetshospital, Køge begge på niveau med det samlede regionale resultat for Region Sjælland.

Derimod opfylder Nykøbing Falster Sygehus kun to ud af fire indikatorer. 

Region Sjælland arbejder med kvaliteten

Region Sjælland klarer sig generelt godt inden for kvaliteten af korsbåndsoperationer. Det næste år vil der være fokus på at få fuld målopfyldelse.

En vigtig del af forbedringsarbejdet i regionen og på tværs af sygehusene er, at flere patienter fremover kommer til klinisk kontrol et år efter operationen.

Læs hele årsrapporten fra Dansk Korsbåndsregister (pdf)​​

​​​​​
Oprettet
31.10.16
Opdateret
01.03.19
Link til denne side:
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00