Søg
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

Knæalloplastik (knæproteser)

Region Sjælland lever op til alle fem mål i årsrapporten for knæalloplastik.

Region Sjælland lever op til alle fem mål i årsrapporten for knæalloplastik. Årsrapporten udgives af Dansk knæalloplastik Register, som er en del af den ortopædkirurgiske fællesdatabase, der indsamler data om patienter, der får operationer i forbindelse med knæ-, hofte- og skulderproteser.

Der foretages årligt cirka 9.500 operationer med knæproteser i Danmark. Det er de ortopædkirurgiske afdelinger, som laver disse operationer. Region Sjælland har ortopædkirurgiske afdelinger på Holbæk Sygehus, Sjællands Universitetshospital, Nykøbing Falster Sygehus og Slagelse Sygehus.

Fem målepunkter for knæalloplastik

Indikator:
En indikator er et målepunkt.

I årsrapporten, som dækker hele 2015, er kvaliteten af knæ-alloplastikområdet målt ved at kigge på fem indikatorer.

Kvalitetsmål:
Et kvalitetsmål er et mål for, hvor mange der har fået en bestemt undersøgelse eller behandling. Det kan fx være et mål om, at mindre end 10 procent af patienterne skal genindlægges efter primæroperation.


Region Sjælland ligger på landsgennemsnittet

Region Sjælland klarer sig tilfredsstillende i alle de fem indikatorer, og regionen som helhed ligger på landsgennemsnittet i følgende indikatorer:

  • Genindlæggelse: Andel af alle patienter med primær knæalloplastik på baggrund af primær artrose, der genindlægges uanset diagnose indenfor 30 dage efter udskrivning
  • Dødelighed indenfor 90 dage efter primæroperation: Andel af patienter, de r dør indenfor 90 dage efter primær knæalloplastik

Inden for de enkelte sygehuse er der dog nogle forskelle. For eksempel opfylder Sjællands Universitetshospital alle indikatorer, mens de øvrige sygehuse mangler en enkelt indikator for fuld indikatoropfyldelse.

Region Sjælland arbejder med kvaliteten

Resultatet af årsrapporten drøftes af Region Sjællands fagfolk, og regionen har som mål at forbedre resultatet, så alle sygehusene opfylder alle indikatorer i den kommende årsrapport.

En del af forbedringsarbejdet er sket i samarbejde med de øvrige regioner, blandt andet i forbindelse med udskiftning af indikatorerne og tilhørende definitioner. Det er sket, så målingerne giver mere mening for personalet, og så målingerne samtidig er mere sigende for kvaliteten af behandlingen med knæalloplastik. ​ ​​​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
28.09.16
Opdateret
01.03.19
Link til denne side:
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Baggrund og viden om knæalloplastik

Hvad er slidgigt i knæet?

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?source=embed&photo%5fid=12131545">

Lægens undersøgelse af knæet

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?source=embed&photo%5fid=12131561">