Søg
 

KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom)

Region Sjælland lever op til alle otte mål i behandlingen af KOL.

​​

KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom)​ er en af de hyppigst forekommende kroniske sygdomme i Danmark, og sygdommen medfører mange akutte hospitalsindlæggelser, ambulante kontakter på sygehusene og besøg i almen praksis.

Man regner med, at cirka 400.000 danskere har KOL. Mellem 100.000 og 130.000 personer er i medicinsk behandling for sygdommen

Region Sjælland behandler for KOL på Holbæk Sygehus, Sjællands Universitets Hospital, Nykøbing Falster Sygehus, Næstved Sygehus og Slagelse Sygehus.

Kun otte indikatorer med mål​

Indikator:
En indikator er et målepunkt.

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom udgiver hvert år en rapport om kvaliteten af KOL-behandlingen i Danmark. Årsrapporten omfatter både ambulante (ikke indlagte) og indlagte KOL-patienter

I årsrapporten, som dækker hele 2015, er kvaliteten af KOL-området fundet ved at kigge på 14 indikatorer.

Kvalitetsmål:
Et kvalitetsmål er et mål for, hvor mange der har fået en bestemt undersøgelse eller behandling. ​

Det er dog kun otte ud af de 14 indikatorer, der på nuværende tidspunkt er fastsat kvalitetsmål for. Se navnene på de 14 indikatorer:

Dansk Register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - årsrapport 2015 (pdf)​

På det regionale niveau klarer Region Sjælland sig tilfredsstillende i alle otte indikatorer og ligger over landsgennemsnittet i blandt andet følgende indikatorer: 

  • Indikator 1: Lungefunktion (andelen af ambulante KOL-patienter, som har fået målt og registreret FEV1 i procent af forventet)
  • Indikator 2: Ernæringstilstand (andelen af ambulante KOL-patienter, som har fået beregnet og registreret BMI)
  • Indikator 9: Inhalationsteknik (andelen af ambulante patienter behandlet med inhalationsmedicin, som har fået tjekket deres inhalationsteknik med de relevante inhalatorer mindst en gang om året)

På sygehusniveau opfylder Holbæk, Nykøbing Falster, Køge og Slagelse alle de otte indikatorer, mens afdelingerne i Roskilde og Næstved opfylder henholdsvis tre og fire ud af de otte indikatorer.​​​

Region Sjællands arbejde med kvaliteten

Resultatet af årsrapporten drøftes af Region Sjællands fagfolk, og regionen har som mål fortsat at ligge i top på de målbare indikatorer samt at kunne opfylde de nye indikatorer.

Derfor planlægges blandet andet en kommende indsats om telemedicinsk hjemmemonitorering for borgere med KOL, og der også sat ind på disse områder: 

  • KOL kompetencecenter er udrullet i alle 17 kommuner
  • Helbredsprofilen.dk er udviklet omkring KOL
  • Forløbsprogrammet for KOL er revideret i 2016
  • Aktivpatientstøtte afprøves for patienter med KOL
  • Der er national lungesatsning med henblik på tidlig opsporing i almen praksis

​Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom: National årsrapport 2015 (pdf)

​​​​
Oprettet
29.11.16
Opdateret
01.03.19
Link til denne side:
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Fakta om KOL

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?source=embed&photo%5fid=11532662">

​​