Søg
​​​​​​​​​​​​​​
 

Intensiv

Region Sjælland lever op til to ud af tre mål for behandlingen på intensiv afdeling.

Dansk Intensiv Database (DID) er en landsdækkende database, som indeholder informationer om resultatet af intensiv terapi. Intensiv terapi dækker over den behandling og observation, som patienter får, når organer svigter, og de ikke kan modtage behandling på en almindelig sengeafdeling.

Dansk Intensiv Database udgiver hvert år en årsrapport med resultaterne af intensiv terapi med henblik på at vurdere, om behandlingen lever op til forventningerne.

Tre indikatorer med mål

I den seneste årsrapport, som dækker perioden 1. juli 2015 – 30. juni 2016, er kvaliteten af intensiv terapi fundet ved at kigge på fire indikatorer. Der er dog kun fastsat kvalitetsmål for tre af de fire indikatorer.

Indikator:
En indikator er et målepunkt.

Du kan se navnene på de fire indikatorer ved at klikke videre til: Dansk Intensiv Database_indikatorliste.pdf 

Region Sjælland ligger under landsgennemsnittet

I Region Sjælland har man data fra intensivafdelingerne på fem sygehuse: Holbæk Sygehus, Nykøbing Falster Sygehus, Slagelse Sygehus samt Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge Sygehuse.

Når man ser nærmere på den samlede måling for Region Sjælland, klarer regionen sig tilfredsstillende i to ud af tre indikatorer. Det drejer sig om disse to indikatorer:

·         Udskrivning i aften-nattetimer: Andelen af patienter udskrevet mellem kl. 22:00 og 08:00 blandt patienter indlagt mere end 24 timer

·         Kapacitetsbetinget overflytning til anden intensivafdeling: Andel af patienter, der overflyttes til anden intensivafdeling pga. kapacitetsproblemer

I den sidste indikator, som omhandler overflytninger til anden intensivafdeling, ligger Sjællands Universitetshospital, Køge, Holbæk Sygehus Slagelse Sygehus samt Nykøbing Falster Sygehuse på niveau eller bedre end landsgennemsnittet.​​

Region Sjælland arbejder med kvaliteten

Hver gang der udkommer årsrapporter, bliver resultaterne drøftet af de relevante fagfolk på området. Det gælder også denne årsrapport. Derfor arbejder intensiv afdelingerne hele tiden med at opnå målopfyldelse inden for alle tre indikatorer, hvor der er fastsat mål for kvaliteten.  ​

Oprettet
14.07.17
Opdateret
01.03.19
Link til denne side:
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00