Søg
 

Hysteroskopi og Hysterektomi

Region Sjælland klarer sig tilfredsstillende i 11 ud af 20 mål inden for kikkertundersøgelse af livmoderen (hysteroskopi) eller fjernelse af livmoderen (hysterektomi).

Hvert år får næsten 5.000 danske kvinder fjernet deres livmoder på grund af en godartet lidelse, mens cirka 6.400 får foretaget en kikkertundersøgelse af deres livmoder.

Kvaliteten af behandlingerne opgøres hvert år i en rapport fra Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database.

Databasen indeholder kun oplysninger om de kvinder, der får fjernet livmoderen på grund af godartede lidelser, mens kvinder, der får fjernet livmoderen på grund af kræft, ikke er med i denne database. En godartet lidelse kan for eksempel være blødningsforstyrrelse eller en muskelknude.

20 målepunkter for behandlingerne

Den seneste årsrapport fra Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database dækker perioden 1. juni 2015 – 31. maj 2016.

I rapporten har man undersøgt kvaliteten af behandlingerne ved at opstille indikatorer (målepunkter) med tilhørende kvalitetsmål.

Indikator:
En indikator er et målepunkt.

Der er i alt opstillet 20 indikatorer. 11 for indgreb, hvor livmoderen fjernes (hysterektomi) og ni for behandlingen med kikkertundersøgelse af livmoderen (hysteroskopi).

Region Sjælland ligger på landsgennemsnittet

Region Sjælland klarer sig tilfredsstillende i 11 ud af 20 indikatorer, hvilket svarer til landsgennemsnittet.

Regionen klarer sig især godt, når vi ser på indikatorerne for behandlingen med kikkertundersøgelsen af livmoderen. Eksempelvis opfylder regionen følgende indikatorer:

  • Komplikationer efter hysteroskopi med resektion (bortskæren) af endometrie (livmoderslimhinden).

  • Re-hysteroskopi eller hysterektomi efter hysteroskopi med destruktion af endometrie (livmoderslimhinden).

  • Myomek

  • tomi (kirurgisk behandling, der kun fjerner muskelknuder) eller hysterektomi inden for fem år efter primærindgreb.

Region Sjælland arbejder med kvaliteten

Selvom regionen klarer sig godt på et flertal af indikatorerne, er der stadig plads til forbedringer.

Det drejer sig blandt andet om kvaliteten af operationer, hvor livmoderen fjernes. Det er et arbejde, som regionens fagfolk drøfter og følger tæt, så kvaliteten i behandlingerne fremover forbedres.​ ​

Oprettet
24.01.18
Opdateret
01.03.19
Link til denne side:
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00