Søg
 

Geriatri (sygdomme hos ældre)

Region Sjælland klarer sig tilfredsstillende i to ud af de fire indikatorer i geriatri-behandlingen, der er opstillet mål for.

Geriatrisk behandling handler om at hjælpe ældre mennesker med fysiske eller psykiske udfordringer og sygdomme. Der er ingen aldersgrænse for, hvornår man er geriatrisk patient, men størstedelen er over 70 år.

Cirka 10.000 patienter modtager hvert år geriatrisk behandling. Omkring 25 procent er fra Region Sjælland.

I regionen har vi geriatriske afdelinger på Holbæk Sygehus, Nykøbing Falster Sygehus, Slagelse Sygehus og Sjællands Universitetshospital, Køge. Der har tidligere været en geriatrisk afdeling på Næstved Sygehus, så den indgår også i målingerne for 2015.

28 målepunkter inden for geriatrien

Indikator:
En indikator er et målepunkt.

Landsdækkende Database for Geriatri udgiver hvert år en rapport om kvaliteten af geriatrisk behandling i hele landet. Den seneste rapport fra 2015 undersøger kvaliteten af geriatrisk behandling ved at kigge nærmere på 28 indikatorer.​

Indtil videre er der dog kun fastsat kvalitetsmål for fire af de 28 indikatorer.​

Man måler også på de øvrige indikatorer for at få en bred indsigt i kvaliteten af geriatrisk behandling. Blandt andet undersøges det, hvor mange patienter, der udskrives med en genoptræningsplan til kommunen, og det er meningen, at man på et senere tidspunkt vil beslutte sig for et mål for god kvalitet på de indikatorer.

Du kan se alle 28 indikatorer ved at klikke her​.

Kvalitetsmål:
Et kvalitetsmål er et mål for, hvor mange der har fået en bestemt undersøgelse eller behandling. Det kan fx være et mål om, at mindre end 3,5 procent af patienterne skal opleve komplikationer i forbindelse med bedøvelse eller opvågning.

Region Sjælland ligger over gennemsnittet

Region Sjælland klarer sig tilfredsstillende i to ud af de fire indikatorer, der er opstillet mål for, nemlig:

  • Andel der får målt Barthel-score ved indlæggelse (Barthel-indeks bruges til at måle funktionsevne)
  • Andel med registrering af rejse-sætte-sig test ved indlæggelse. 
​​I de øvrige to indikatorer opfylder Region Sjælland ikke målepunkterne tilfredsstillende, men regionen ligger dog over landsgennemsnittet.

Region Sjælland arbejder med kvaliteten

Resultatet af årsrapporten drøftes løbende af fagfolk, og regionen har som mål at forbedre resultatet, så regionen og de enkelte sygehuse fremover opfylder alle indikatorerne.

I samarbejde med de øvrige regioner følger vi også arbejdet med udskiftningen af indikatorer, så målingerne giver mere mening for personalet, og de er mere sigende for kvaliteten af geriatrisk behandling. 

Se hele årsrapporten fra Landsdækkende Database for Geriatri.​


​​​
​​​​
Oprettet
06.10.16
Opdateret
01.03.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00