Søg
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

Fødsler

Region Sjælland opfylder fem ud af ti mål på området for fødsler.

​​12 målepunkter for fødsler

I årsrapporten​ er kvaliteten af området for fødsler fundet ved at kigge på 12 indikatorer. 

Med indikatorerne måler man, hvor mange patienter som får den beskrevne behandling. ​

Indikator:
En indikator er et målepunkt.

Du kan læs​e mere om de 12 indikatorer, som området for fødsler er vurderet efter: (Link til dokument på internetsiden indsættes)

Kun ti relevante indikatorer

Kvalitetsmål:
Et kvalitetsmål er et mål for, hvor mange der har fået en bestemt undersøgelse eller behandling. Det kan fx være et mål om, at mindre end 3,5 procent af patienterne skal opleve komplikationer i forbindelse med bedøvelse eller opvågning.

Det er i ti af de tolv indikatorer, på nuværende tidspunkt et fastsat kvalitetsmål. De øvrige to indikatorer vil på sigt få kvalitetsmål, men den generelle udvikling i tallene for begge indikatorer følges stadig over tid.​ ​

Region Sjælland ligger på landsgennemsnittet

Region Sjælland klarer sig tilfredsstillende i fem ud af de ti indikatorer, nemlig:  

  • Andelen af fødende, der kontinuerligt har tilstedeværelse af fagpersonale på fødestuen
  • Andelen af førstegangsfødende, der får svære bristninger af mellemkødet (grad III eller grad IV)
  • Andelen af fødende, der føder ved akut kejsersnit i henhold til det tidsinterval kejsersnittet er meldt under, grad 2 <= 30 min
  • Andelen af kvinder med målt blodtab mere eller lig med 1000 ml inden for to timer efter fødslen
  • Andelen af fødsler, hvor der umiddelbart efter fødslen etableres hud til hud kontakt mellem mor og barn
  • Andelen af ukomplicerede fødselsforløb med fødsel af et rask barn hos førstegangsfødende

Holbæk Sygehus opfylder fem ud ti indikatorer. Roskilde og Næstved opfylder begge fire ud af ti indikatorer, mens Nykøbing Falster opfylder tre ud af ti indikatorer.

Region Sjællands vil forbedre kvaliteten

Resultatet har været drøftet af Region Sjællands fagfolk, og regionen har som mål at forbedre resultatet af denne årsrapport, så sygehusene og regionen, som helhed opfylder flere indikatorer i kommende årsrapport.

Se årsrapporten (pdf)

Bemærk, at rapporten er skrevet af fagfolk til fagfolk, så indholdet er præget af mange fagord. ​​​​​​​​​​​​​​

​​
Oprettet
14.06.16
Opdateret
01.03.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00