Søg
 

Depression

Region Sjælland lever ligesom flere af de andre regioner ikke op til nogen mål for behandlingen af depression.

Depression er en sygdom, hvor man gennem længere tid føler håbløshed, uforklarlig tristhed og manglende lyst og overskud til at opretholde dagligdagens aktiviteter.​ Derudover kan deprimerede have søvnproblemer, manglende appetit eller have tanker om eller forsøgt selvmord.

Læs mere om depression på Sundhed.dk​

Region Sjælland opfylder ingen indikatorer (mål)

Indikator:
En indikator er et målepunkt.

Dansk Depressions Database (DDD) er en landsdækkende kvalitetsdatabase, som overvåger og er med til, at forbedrer kvaliteten af behandlingen af patienter, som er indlagt eller som er behandlet ambulant.

DDD udgiver hvert år en rapport om kvaliteten af depressionsbehandlingen i landet blandt patienter over 18 år.​

Region Sjælland opfylder ingen indikatorer (mål)​

Årsrapporten for 2016 dækker perioden 1. oktober 2015 til den 31. december 2016. Region Sjælland opfylder, ligesom de øvrige regioner, ingen indikatorer.

21 målepunkter for behandling af depression

Kvalitetsmål:
Et kvalitetsmål er et mål for, hvor mange der har fået en bestemt undersøgelse eller behandling. Det kan fx være et mål om, at mindre end 3,5 procent af patienterne skal opleve komplikationer i forbindelse med bedøvelse eller opvågning.

I årsrapporten for 2015 er der kigget på 22 indikatorer for at undersøge kvaliteten af behandlingen af depression.

Med de 22 indikatorer måler man, hvor mange patienter i Danmark, som får den behandling de skal have. Det er kun 19 ud af de 21 indikatorer, som på nuværende tidspunkt har et fastsat målepunkt (kvalitetsmål).

De øvrige to indikatorer er nyoprettede, og der mangler derfor lidt mere data, før man kan fastsætte et kvalitetsmål.

Fokus på høj målopfyldelse

Der har været afholdt regionalt audit vedr. årsrapporten 2016. Psykiatrien har fokus på sikre en høj målopfyldelse for alle indikatorer i databasen. Der vil fremadrettet være et særligt fokus på at opnå fuld målopfyldelse for selvmordsforebyggelse. (skrives kun under depressions- og skizofrenidatabaserne)

Psykiatrien arbejder med et særligt fokus på at sikre korrekt registrering af den gode kvalitet også i forbindelse med overgangen til Sundhedsplatformen.

Der er i Psykiatrien etableret et netværk for fagfolk, der arbejder med RKKP, som mødes hvert kvartal.​ 

Læs hele årsrapporten fra Dansk Depressions Databaser (pdf)​​

Oprettet
05.10.16
Opdateret
01.03.19
Link til denne side:
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Viden om...

Temadag om depression

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?source=embed&photo%5fid=12179268">

​​