Søg
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

Brystkræft

Region Sjælland lever op til 7 ud af 11 mål i behandlingen af brystkræft.

I Danmark konstateres der omkring 4.500 nye tilfælde af brystkræft hvert år. Der er lidt over 60.000 danskere, som lever med diagnosen, hvoraf cirka 300 er mænd. 

Sygdommen rammer i mindre grad personer under 30 år, mens diagnosen i højere grad stilles hos personer over 60 år. 

I Region Sjælland behandler vi brystkræft på vores sygehus i Ringsted.

11 målepunkter for behandlingen af brystkræft​​

Klinisk Kvalitetsdatabase for Brystkræft har eksisteret siden 2006, og den bygger overvejende på udtræk fra databasen for Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG). DBCG har registreret patienter siden 1977 med det formål at overvåge og forbedre kvaliteten, så vi i Danmark kan blive bedre til at stille diagnosen og behandle for brystkræft.

I årsrapporten fra DBCG, som dækker hele 2016, er kvaliteten af behandlingen af brystkræft fundet ved at kigge på 11 indikatorer.

Indikator:
En indikator er et målepunkt.

Med indikatorer måler man, hvor mange patienter i Danmark, som får den.

Læs mere om de 11 indikatorer, som området for brystkræft er målt efter​:


Kvalitetsmål:
Et kvalitetsmål er et mål for, hvor mange der har fået en bestemt undersøgelse eller behandling. Det kan for eksempel være et mål om, at 95 procent af alle behandlings- forløb for brystkræft, skal registreres i databasen.​

Opfyldelse af kvalitetsmål ​

Region indikatorer, der på nuværende tidspunkt er fastsat kvalitetsmål for.

Man måler på de øvrige indikatorer for at få en bred indsigt i kvaliteten af behandling for brystkræft, og det er meningen, at man på et senere tidspunkt vil beslutte mål for god kvalitet på de sidste to indikatorer.

Region Sjælland ligger på landsgennemsnittet

Region Sjælland klarer sig tilfredsstillende i 7 ud af de 11 indikatorer, blandt andet:

 

  • Aksilstatus baseret på sentinel node metoden
  • Npos brystkræftpatienter, hvor aksilrømning er indikeret, som ​ved intenderet kurativaksiloperation får fjernet mindst 10 aksillymfeknuder​
  • Lokalt recidiv ved brystbevarende terapi​

 

Region Sjællands arbejde med kvaliteten

Resultatet har været drøftet af Region Sjællands fagfolk, og regionen har som mål at forbedre resultatet af denne årsrapport, så sygehusene og regionen som helhed opfylder flere indikatorer i den kommende årsrapport.

En del af forbedringsarbejdet er sket i samarbejde med de øvrige regioner, blandt andet i forbindelse med udskiftningen af indikatorerne og tilhørende definitioner. Dette er sket, så målingerne giver mere mening for personalet og samtidig er mere sigende for kvaliteten inden for området for brystkræft.


Du kan ligeledes læse mere om brystkræft på sundhed.dk​.​​

Oprettet
07.05.14
Opdateret
01.03.19
Link til denne side:
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Information ift. kræft

Ved mistanke om kræft


<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?source=embed&photo%5fid=12320781">

Maksimale ventetider på kræft- og hjerteområdet

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?source=embed&photo%5fid=12179349">

​​ ​​​