Søg
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

Anæstesi

Region Sjælland lever op til 4 ud af 13 mål ved brug af anæstesi (bedøvelse). I den kommende tid vil der ske en udskiftning af målepunkter.

Anæstesi betyder bedøvelse. Operationer og særligt belastende undersøgelser foretages under hel eller delvis bedøvelse.

18 målepunkter for anæstesi

I årsrapporten fra 2016 er kvaliteten af det anæstesiologiske område fundet ved at kigge på 18 indikatorer.

Indikator:
En indikator er et målepunkt.

Med indikatorerne måler man, hvor mange patienter i Danmark, som får den beskrevne behandling.

​Læs mere om de 18 indikatorer, som det anæstesiologiske område er målt efter:

Dansk Anæstesi Database – Årsrapport 2016 (pdf)

Kvalitetsmål:
Et kvalitetsmål er et mål for, hvor mange der har fået en bestemt undersøgelse eller behandling. Det kan fx være et mål om, at mindre end 3,5 procent af patienterne skal opleve komplikationer i forbindelse med bedøvelse eller opvågning.

Kun 13 relevante indikatorer

Det er kun 13 af de 18 indikatorer, der på nuværende tidspunkt er fastsat kvalitetsmål for.

Man måler på de øvrige andre indikatorer for at finde ud af, hvor mange bedøvelser, der gives i Danmark og hvilken type bedøvelse, der konkret gives. Det er meningen, at man på et senere tidspunkt vil beslutte mål for god kvalitet på de indikatorer.

Region Sjælland ligger på landsgennemsnittet

Region Sjælland klarer sig tilfredsstillende i tre ud af de syv indikatorer, nemlig:

  • Uventet vanskelig intubation ved direkte laryngoskopi​

  • Umulig maskeventilation​

  • Komplikation i anæstesiforløbet​

  • Akutte kejsersnit, grad I-III, i generel anæstesi ​

Region Sjælland klarer sig fint på disse fire indikatorer. De fire mål er opfyldt inden for fastsat standard. 

Region Sjællan​ds arbejde med kvaliteten

Resultatet har været drøftet af Region Sjællands fagfolk i det Sundhedsfaglige Råd for Anæstesiologi, og regionen har som mål at forbedre resultatet.

En del af forbedringsarbejdet er sket i samarbejde med de øvrige regioner, blandt andet i forbindelse med udskiftningen af indikatorerne. Dette er sket så målingerne giver mere mening for personalet og samtidig er mere sigende for kvaliteten inden for det anæstesiologiske område.


​​​
Oprettet
11.01.16
Opdateret
01.03.19
Link til denne side:
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Eksempler på ​anæstesi (bedøvelse)

Når du skal bedøves​

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?source=share&photo%5fid=12131567">

Jeg blev rygmarvsbedøvet​

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?source=share&photo%5fid=12236874">