Søg
 

Lægers mavefornemmelse

Antropologisk forskningsprojekt der undersøger den diagnostiske proces i almen praksis og kræftpakkernes indflydelse på denne.

Læge - patient kontakt
​Post. doc. Benedikte Møller Kristensen

​​​​

​Pr. 1. juni 2017 blev det to-årige post. doc. forskningsprojekt ”Lægers mistanke om kræft – en antropologisk undersøgelse af kræftudredningen i dansk almen praksis” igangsat. Projektet gennemføres af postdoc pg antropolog Benedikte Møller Kristensen.

Kræft er en ret sjælden sygdom i almen praksis, da en praktiserende læger ser 8-12 nye kræfttilfælde om året. Derimod er kropslige tegn, der kan være symptomer på kræft, meget hyppig i almen praksis. Lægens diagnostiske udfordring består således i at afgøre, hvornår alment forekommende kropslige tegn og fornemmelser, såsom træthed, vægttab og appetitløshed, skal rejse lægens mistanke om kræft, og hvornår de skal betragtes som udtryk for normale kropslige udtryk og fornemmelser.

I Danmark har nationale kræftpakker det seneste årti sat fokus på tidlig diagnostik af kræft ved bl.a. at implementere kliniske guidelines til kræftudredning i almen praksis. Flere studier hævder, at en nutidig biomedicinske kultur præget af regulativer og guidelines betyder, at lægers kliniske ræsonnement i større grad bygger på standardiseret viden og i mindre grad bygger på erfaringsbaseret ”tavs viden” og ”mavefornemmelse for sygdom”. Andre studier har påpeget, at det nutidige fokus på tidlig diagnostik af kræft udtrykt i kræftpakker og sundhedskampagner kan medføre en særlig form for sygdomssensibilisering, som gør det sværere for befolkningen at skelne mellem det normale og det patologiske.

Det er projektets tese, at et nutidigt politisk og biomedicinsk fokus på tidlig diagnostik af kræft og regulering af kræftdiagnostik medfører nye former for diagnostisk usikkerhed, som også sensibiliserer alment praktiserende lægers kliniske blik og hermed danner grobund for nye former for ”tavs viden” og såkaldt ”mavefornemmelse for kræft”.

Postdoc forskningsprojektets overordnede formål er at etablere ny viden om, hvordan alment praktiserende lægers mistanke om kræft etableres i den diagnostiske proces og formes af de sociokulturelle kontekster og den biomedicinske kultur som omgiver dansk almen praksis.

Gennem forskellige antropologiske forskningsmetoder skal postdoc forskningsprojektet afdække følgende tre forskningsspørgsmål:

  • Hvordan etableres lægens mavefornemmelse i den diagnostiske proces i dansk almen praksis, herunder hvad er det i det kliniske møde, som vækker eller svækker lægens mistanke om kræft?

  • Hvad betyder samspillet mellem læge og patient for, om lægens mistanke om kræft vækkes, forstærkes eller svækkes?

  • Hvordan anvender alment praktiserende læger sundhedsstyrelsens vejledninger for kræftdiagnostik i deres kliniske arbejde, herunder hvilken rolle spiller ovenstående vejledninger for, om lægers mistanke  om kræft vækkes, forstærkes eller svækkes?

Projektet var planlagt til at blive afsluttet pr. 31. december 2019, men er forlænget med et halvt år, fordi Oxford Universitet har vist interesse for forskningsprojektet. Det har betydet, at der er indgået en aftale med Oxford Universitet om, at Benedikte Møller Kristensen sammen med professor Rikke Sand Andersen, SDU, tidligere Aarhus Universitet skal gennemføre den kvalitative undersøgelse af lægers mavefornemmelse for diagnostisk i en engelsk kontekst.

Du kan se en film om forskningsprojektet her.

For yderligere oplysninger kontakt Benedikte Møller Kristensen på e-mail: bmok@regionsjaelland.dk

Hvis du har lyst til at læse hele forskningsoplægget, finder du det her

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
22.05.17
Opdateret
09.06.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Det Nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk