Søg
 

Kurser for praksispersonale

Lægesekretærer, sygeplejersker og andet praksispersonale sidder i front og har tæt kontakt til patienterne. Derfor er de nøglepersoner i forhold til at være opmærksomme på symptomer, der kan være tegn på kræft.

Glad patient hos lægen
​Glad patient i en konsultation.​​​

​Praksispersonalet i form af lægesekretærer, sygeplejersker, sosu-assistenter m.m. er i tæt kontakt med patienterne. Det er ofte dem, som patienterne møder i telefonen, ved kronikerkontroller, sårkontroller, vaccinationer og i mange andre sammenhænge hos den praktiserende læge. De vurderer f.eks., om patienterne har behov for en akut tid eller ej. Derfor er det også vigtigt, at de bliver klædt på til at vurdere, om symptomer, som patienterne præsenterer, kan være tegn på kræft eller anden behandlingskrævende sygdom.

Dette er baggrunden for, at Region Sjælland har gennemført en række kurser for praksispersonale med titlen "Patienter med mulige tegn på kræft - tidlig opsporing og rettidig visitation." Kurserne har været afholdt fra 28. august 2018 til udgangen af 2019. 

Kurserne satte fokus på typiske symptomer, som kan være tegn på kræfteller andre  sygdomme, som patienterne bør undersøges for. Udover undervisning i symptomer og sygdomlære  Kurserne var bygget op over undervisning i symptomer og sygdomslære samt en del, der skulle skabe grobund for refleksion over egen praksis, idet der gennem dilemmaspil med professionelle skuespillere og en facilitator blev sat fokus på dialogen i telefonen, i mødet og i samtalen i klinikken mellem patient og praksispersonale. Dette skete via gennemspilning af forskellige cases, hvor deltagerne på kursus kunne komme med input til forbedring af dialogen. Deltagerne blev også opfordret til at komme med egne cases, som de gerne ville have gennemspillet. 

Kurserne er blevet evalueret af DEFACTUM, Region Midtjylland. Du kan finde evalueringsrapporten her.

Kursuskonceptet er siden adopteret af Region Midtjylland og måske også Region Hovedstaden.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
02.05.18
Opdateret
03.05.22
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger

 
Det Nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk