Søg
 

Indsats i socialpsykiatrien

Borgere med svær psykisk sygdom lever i gennemsnit 15-20 år kortere end baggrundsbefolkningen. Det prøver Tidlig Opsporing at gøre noget ved.

Arrangement i socialpsykiatrien
​Medarbejder i socialpsykiatrien taler med en borger med psykisk sygdom (skuespiller).​

​Borgere med svær psykisk sygdom lever i gennemsnit 15 - 20 år kortere end baggrundsbefolkningen. 60 procent af denne overdødelighed skyldes fysisk sygdom. Det kan både skyldes usund livsstil, men også fordi deres fysiske sygdomme ikke bliver opdaget i tide. Det sidste kan der  være mange årsager til. 

  2017 - 2019 blev der gennemført en 22 arrangementer i 13 ud af 17   kommuner med deltage af over 700 ansat i  socialpsykiatrien. Målet var  at klæde dem på til at hjælpe borgerne til at være mere opmærksomme på fysiske sygdomme, men også i forhold til at tale med borgerne om deres fysiske symptomer. Samtidig var deres rolle som bisidder, når    borgerne er i kontakt med sundhedsvæsenet i fokus.  

Arrangementerne blev afholdt lokalt og havde en varighed på tre timer. Arrangementet bestod af et sundhedsfagligt oplæg samt dilemmaspil. Dilemmaspillene blev gennemført via to professionelle skuespillere og en facilitator. Både i forbindelse med oplæg og dilemmaspil blev deltagerne inddraget, og ofte blev deltagernes egne dilemmaer gennemspillet og de indtog rollen som fagperson i dilemmaspillene.

Udover arrangementer for personalet blev der også afholdt to arrangementer for borgere og pårørende i to socialpsykiatriske institutioner.

Indsatsen er blevet evalueret af VIVE.

På basis af resultaterne fra evalueringen og interview med en mængde pårørende, borgere og personale i socialpsykiatrien m.m., er der ved at  blive udviklet kompetenceudviklingsmateriale til personale i socialpsykia- trien om fysisk sygdom og deres rolle som bisidder, som de kan anvende i deres daglige arbejde 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.12.19
Opdateret
22.06.20
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger

 
Det Nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk