Søg
 

Handleplan 2019 - 2022

Handleplanen bygger på resultater fra evalueringer og forskning foretaget i den første periode og er en del af udmøntningen af Strategien for Det Nære Sundhedsvæsen.

Loge for Tidlig Opsporing
​Logo for Tidlig Opsporing​

​De første streger til Tidlig Opsporing blev slået medio 2016. Der er siden sat flere udviklings- og forskningsprojekter i søen. Flere af udviklingsindsatserne er blevet evalueret, mens andre først nu er klar til at blive evaluereret.

I løbet af perioden for den første handleplan (2016 - 2019) er fire forskningsprojekter igangsat. Ingen af dem er endnu afsluttet. De fire forskningsprojekter er:  

  • postdoc om diagnostiske processer i almen praksis
  • postdoc og tværsektorielt samarbejde mellem læger i almen praksis og på sygehusene med og om patienterne
  • ph.d. om mænd, sundhed og sygdom
  • ph.d. om "Diagnostisk Pakke"

Handleplanen for 2019 - 2023 bygger på viden fra de evalueringer og den forskning, der er gennemført samtidig med, at handleplanen skal være med til at løfte nogle af de udfordringer og opgaver, der ligger i "Sundhed tæt på dig - Region Sjællands strategi for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen".

Handleplanen blev vedtaget i Praksisplanudvalget juni 2019. Den vil være retningsgivende for de indsatser, som bliver igangsat eller videreført frem til , og den vil være retningsgivende for de indsatser, som bliver igangsat eller videreført frem til midten af 2022.

Du kan læse hele handleplanen her.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
16.09.19
Opdateret
01.10.20
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger

 
Det Nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk