Søg
 

Diaglogbaseret Værktøj

Dialogbaseret Værktøj er et uddannelseskoncept, som er udviklet til brug i mindre grupper af praktiserende læger og deres praksispersonale. Konceptet er blevet evalueret af Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet.

Gruppe af stole omkring et bord - parat til dialog.
​Stole omkring et bord, der venter på, at deltagerne tager plads og taler sammen. ​​​​​

​​Symptomer, der kan være tegn på kræft, er hyppige i almen praksis, mens nye tilfælde af kræft er ret sjældne, og der er kræftformer, som der kan gå årtier mellem, at den enkelte læge støder på. Derfor står almen praksis over for en stor udfordring, hvor det kan være godt at få reflekteret over, hvad praksispersonale og lægerne sammen kan gøre for at "finde nålen i høstakken".

"Dialogbaseret værktøj" er et redskab, som I kan anvende i jeres praksis til at reflektere over, hvad I kan gøre i jeres praksis for at sikre jer, at I ikke overser alvorlig sygdom. Der er i forhold til tidlig opsporing udviklet fem programmer, der tager vanskelige problematikker op, nemlig

  • Hypofysetumor
  • Myelomatose
  • PSA-måling
  • Skizofreni og tegn på fysisk sygdom
  • En etnisk patient med funktionel lidelse, der samtidig har tegn på anden somatisk sygdom.

Udover de fem programmer om tidlig opsporing er der også udviklet tre programmer, der handler om kræftrehabilitering, da den praktiserende læge er den, som patienterne henvender sig til med alle de både fysiske og psykiske følgevirkninger, der kan være i forbindelse med at have en potentielt livstruende sygdom samt i forbindelse med og efter kemo- og strålebehandling. I klinikken vil både den praktiserende læge og praksispersonalet blive mødt med spørgsmål om seksualitet, tilbagevenden til arbejdet, identitet og psykiske problemer samt familielivet efter behandling for kræft. Det er alt sammen problemstillinger, hvor der ikke findes ét rigtig svar, som man kan slå op i en bog og læse om.

For at klæde de praktiserende læger og deres praksispersonale på til at kunne svare på alle disse spørgsmål´, er der udviklet et efteruddannelseskoncept, som vi har kaldt Dialogbaseret Værktøj. Det består af små film, der viser dagligdags situationer i lægepraksis. 

Filmene afbrydes af refleksionsspørgsmål, som skal drøftes i mindre grupper, hvor de enkelte byder ind med deres egen viden og erfaringer. Det kan være i lægepraksis eller i andre fora, hvor de praktiserende læger og deres praksispersonale mødes. I spørgsmålene er der indbyggetrefleksion over, hvordan de kan ændre ting i egen praksis.  

Konceptet er blevet evalueret af Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet. Evalueringen har vist, at det er et brugbart materiale. 

Dialogbaseret Værktøj er udviklet i et samarbejde mellem E-læring, Region Hovedstaden, Center for Uddannelse og Kompetence, Region Sjælland samt Det Nære Sundhedsvæsen, Region Sjælland.

Du får adgang til Dialogbaseret Værktøj ved at klikke på linket.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
24.05.17
Opdateret
09.06.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Det Nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk