Søg
 

Tidlig opsporing af kræft

I de kommende år vil der blive igangsat en mængde indsatser med fokus på tidlig opsporing af kræft. Det drejer sig om
- Borgerrettede indsatser
- Kompetenceudvikling – både fagligt og organisatorisk i almen praksis
- Forskning

​​

Post. doc. forskningsprojekt

Post. doc. antropologisk forskningsprojekt der skal undersøge den diagnostiske proces i almen praksis og kræftpakkernes indflydelse på denne.

Kurser for praksispersonale

Lægesekretærer, sygeplejersker og andet praksispersonale sidder i front og har tæt kontakt til patienterne. Derfor er de nøglepersoner i forhold til at være opmærksomme på symptomer, der kan være tegn på kræft.

Konference marts 2018

20. marts 2018 blev afholdt konferencen "Samspillet mellem patient og læge i et ulighedsperspektiv". Konferencen præsenterede et forskningsprojekt, oplæg om mænd ved chefpsykolog Svend Aage Madsen samt om de borgerrettede indsatser.

Indsats i socialpsykiatrien

Borgere med psykisk sygdom dør tidligere på grund af bl.a. fysiske sygdomme end andre borgere. Derfor iværksættes en indsats mod personalet i socialpsykiatrien - forumteater og involverende oplæg om sygdomssymptomer.

Gå til læge i tide

Debatskabende forumteater og oplæg om sygdomssymptomer skal gøre borgerne opmærksomme på, hvornår de bør gå til læge. Desuden handler forumteatret om kommunikationen mellem læge og patient.

Easy Access

Interviewundersøgelse af hvilken betydning indførelse af "Tid samme dag" eller "Tid samme uge" har for patienter, læger og praksispersonalet.

Diaglogbaseret værktøj

Dialogbaseret værktøj er et uddannelseskoncept, som er udviklet til brug i mindre grupper af praktiserende læger. Konceptet bliver evalueret af Institut for Kommunikation, RUC.

Oprettet
31.03.17
Opdateret
03.04.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Primær Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87