Søg
 

Tidlig opsporing af kræft

I de kommende år vil der blive igangsat en mængde indsatser med fokus på tidlig opsporing af kræft med fokus på almen praksis, borgerne og forskning.

Tid samme dag

Interviewundersøgelse af hvilken betydning indførelse af "Tid samme dag" eller "Tid samme uge" har for patienter, læger og praksispersonalet.

Sundhedsdansk

Undervisningsmateriale i dansk om sundhed, sygdom og det danske sundhedsvæsen.

Post. doc. forskningsprojekt

Post. doc. antropologisk forskningsprojekt der skal undersøge den diagnostiske proces i almen praksis og kræftpakkernes indflydelse på denne.

Kurser for praksispersonale

Lægesekretærer, sygeplejersker og andet praksispersonale sidder i front og har tæt kontakt til patienterne. Derfor er de nøglepersoner i forhold til at være opmærksomme på symptomer, der kan være tegn på kræft.

Konference marts 2018

20. marts 2018 blev afholdt konferencen "Samspillet mellem patient og læge i et ulighedsperspektiv". Konferencen præsenterede et forskningsprojekt, oplæg om mænd ved chefpsykolog Svend Aage Madsen samt om de borgerrettede indsatser.

Konference 26. marts 2019

Ca. 100 mennesker deltog i den spændende konference, hvor der blev fremlagt evalueringsresultater fra tre indsatser, holdt oplæg om to forskningsprojekter og præsentation af Sundhedsdansk.

Indsats i socialpsykiatrien

Borgere med psykisk sygdom dør tidligere på grund af bl.a. fysiske sygdomme end andre borgere. Derfor iværksættes en indsats mod personalet i socialpsykiatrien - forumteater og involverende oplæg om sygdomssymptomer.

Handleplan 2019 - 2023

Den nye 3-årige handleplan bygger videre på resultater fra evalueringer og forskning foretaget i den første periode, som er en del af udmøntningen af Strategien for Det Nære Sundhedsvæsen.

Gå til læge i tide

Debatskabende dilemmaspil og oplæg om sygdomssymptomer skal gøre borgerne opmærksomme på, hvornår de bør gå til læge. Desuden handler dilemmaspillet om kommunikationen mellem læge og patient.

Diaglogbaseret værktøj

Dialogbaseret værktøj er et uddannelseskoncept, som er udviklet til brug i mindre grupper af praktiserende læger. Konceptet bliver evalueret af Institut for Kommunikation, RUC.

Advisory Board

Der er nedsat et Advisory Board, der skal være med til at komme med kreative og innovative input til de kommende indsatser under "Tidlig opsporing af kræft".

Oprettet
31.03.17
Opdateret
30.09.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Det nære sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87