Søg
 

Tidlig opsporing af kræft

Diagnoseforsinkelse kan have mange årsager. Her kan du læse lidt om de indsatser, som Tidlig Opsporing gennemfører inden for kompetenceudvikling af almen praksis, borgerne samt forskning inden for området.

Tid samme dag

Interviewundersøgelse af hvilken betydning indførelse af "Tid samme dag" eller "Tid samme uge" har for patienter, læger og praksispersonalet.

Sundhedsdansk

Undervisningsmateriale i dansk om sundhed, sygdom og det danske sundhedsvæsen.

Lægers mavefornemmelse

Antropologisk forskningsprojekt der undersøger den diagnostiske proces i almen praksis og kræftpakkernes indflydelse på denne.

Kurser for praksispersonale

Lægesekretærer, sygeplejersker og andet praksispersonale sidder i front og har tæt kontakt til patienterne. Derfor er de nøglepersoner i forhold til at være opmærksomme på symptomer, der kan være tegn på kræft.

Konference marts 2018

20. marts 2018 blev afholdt konferencen "Samspillet mellem patient og læge i et ulighedsperspektiv".

Konference 26. marts 2019

Ca. 100 mennesker hørte denne eftermiddag om spændende udviklings- og forskningsprojekter og fik præsenteret Sundhedsdansk.dk

Konference 25. maj 2021

Konferencen "Sårbarhedens mange ansiger - i behandlingen af borgere og patienter", der var planlagt til den 13. maj 2020. Den er udskudt til den 25. maj 2021 grundet COVID-19.

Indsats i socialpsykiatrien

Borgere med svær psykisk sygdom lever i gennemsnit 15-20 år kortere end baggrundsbefolkningen. Det prøver Tidlig Opsporing at gøre noget ved.

Handleplan 2019 - 2022

Handleplanen bygger på resultater fra evalueringer og forskning foretaget i den første periode og er en del af udmøntningen af Strategien for Det Nære Sundhedsvæsen.

Gå til læge i tide

Debatskabende dilemmaspil og oplæg i sociale boligområder satte fokus på symptomer og konsultationen hos egen læge.

Diaglogbaseret Værktøj

Dialogbaseret Værktøj er et uddannelseskoncept, som er udviklet til brug i mindre grupper af praktiserende læger og deres praksispersonale. Konceptet er blevet evalueret af Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet.

Advisory Board

Der er nedsat et Advisory Board, der skal være med til at komme med kreative og innovative input til de kommende indsatser under "Tidlig opsporing af kræft".

Oprettet
31.03.17
Opdateret
09.04.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Det nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87