Søg
 

Kontakt til speciallægepraksis

Antal besøg i speciallægepraksis i 2018 var i Region Sjælland på 774.597. Pr. indbygger svarer det til landsgennemsnittet, nemlig 0,9.

Antal ydelser pr. 10.000 hos speciallæger i 2018
​Besøg i speciallægepraksis i 2018 pr. indbygger efter alder i Region Sjælland og Danmark. Kilde: Danmarks Statistik.

​Kontakt til speciallægepraksis ligger i Region Sjælland på niveau med niveauet i Danmark som helhed. Der er en tendens til, at niveauet i Region Sjælland ligger højere i nogle af de yngre aldersgrupper. Derimod ligger det lavere i nogle af de ældre aldersgrupper.

Det er tydeligt, at antallet af kontakter pr. 10.000 indbyggere stiger med alderen og er højest i aldersgruppen 70 - 89 år, mens det er lavest i  aldersgruppen 10 - 19 år. Det er bemærkelsesværdigt, at der er et ret     kraftigt fald hos de 90+ årige. Når man ser under "Kontakt til almen praksis", ser man, at de sundhedsmæssige udfordringer formentlig især bliver løst i almen praksis.  

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
08.04.16
Opdateret
23.12.19
Link til denne side:
Andre sider under Tal og fakta
 

 Kontakt

 
Det nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87