Søg
 

Kontakt til speciallægepraksis

Antal besøg i speciallægepraksis i 2018 var i Region Sjælland på 774.597. Per indbygger svarer det til landsgennemsnittet, nemlig 0,9.

Antal ydelser pr. 10.000 hos speciallæger i 2018
​Besøg i speciallægepraksis i 2018 pr. indbygger efter alder i Region Sjælland og Danmark. Kilde: Danmarks Statistik. ​​​​​​

​Kontakt til speciallægepraksis ligger i Region Sjælland på niveau med niveauet i Danmark som helhed. Der er en tendens til, at niveauet i Region Sjælland ligger højere i nogle af de yngre aldersgrupper. Derimod ligger det lavere i nogle af de ældre aldersgrupper.

Det er tydeligt, at antallet af kontakter pr. 10.000 indbyggere stiger med alderen og er højest i aldersgruppen 70 - 89 år, mens det er lavest i  aldersgruppen 10 - 19 år. Det er bemærkelsesværdigt, at der er et ret     kraftigt fald hos de 90+ årige. Når man ser under "Kontakt til almen praksis", ser man, at de sundhedsmæssige udfordringer formentlig især bliver løst i almen praksis.  

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
08.04.16
Opdateret
11.10.22
Link til denne side:
Andre sider under Tal og fakta
 

 Kontakt

 
Det Nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk