Søg
 

Tal og fakta

 

Økonomi

Der gives et kort overblik over udgifterne til behandling, samt hvad de godt 3,3 milliarder kroner, som er Primær Sundheds budget, anvendes til.

Praksisområdet i tal

Over 50 procent af alle fysiske kontakter sker hos de praktiserende læger. Herefter følger fysiske kontakter til de privatpraktiserende fysioterapeuter og til tandlægerne. Andelen udgør her henholdsvis 16 og 14 procent.

Kontakt til almen praksis

Kontakt til almen praksis stiger med alderen. For en borger på 90- år er antallet af kontakter pr. 10.000 ca. 4-5 gange så højt som for de 10-19 årige.

Forbrug i speciallægepraksis

Antal besøg i speciallægepraksis i 2014 var i Region Sjælland på 768.389. Pr. indbygger svarer det til landsgennemsnittet.

Oprettet
04.11.15
Opdateret
09.03.16
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Det nære sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87