Søg
 

Tal og fakta

 

Økonomi

Der gives et kort overblik over udgifterne til behandling, samt hvad de godt 3,3 milliarder kroner, som er Primær Sundheds budget, anvendes til.

Praksisområdet i tal

Over 50 procent af alle fysiske kontakter sker hos de praktiserende læger. Herefter følger fysiske kontakter til de privatpraktiserende fysioterapeuter og til tandlægerne. Andelen udgør her henholdsvis 16 og 14 procent.

Forbrug i speciallægepraksis

Antal besøg i speciallægepraksis i 2014 var i Region Sjælland på 768.389. Pr. indbygger svarer det til landsgennemsnittet.

Forbrug i almen praksis

De offentlige udgifter i almen praksis er lavest for de 10-19 årige, mens udgifterne stiger med alderen. Stigningen sker især i aldersgruppen fra 60+ år og er højest for de 90+ årige.

Oprettet
04.11.15
Opdateret
09.03.16
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Det nære sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87