Søg
 

Hyppige spørgsmål og svar

Læs om lægeskift, refundering af lægeudgifter i udlandet, og adgang til din journal og agtindsigt.

Hvordan skifter jeg læge?

Du kan vælge ny læge på borger.dk eller via din kommunes hjemmeside. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i et borgerservicecenter.

Du kan skifte læge elektronisk på borger.dk for dine børn, indtil de fylder 15 år. Når du fylder 15 år, kan du vælge en anden læge elektronisk på borger.dk end den, som dine forældre har valgt.

Du kan frit vælge en læge, der har åbent for tilgang. Vælger du en læge, hvor afstanden er mere end 15 kilometer fra din bopæl, har du ikke ret til hjemmebesøg af lægen i tilfælde af sygdom.

Hvad koster det at skifte læge?

Et lægeskift er normalt forbundet med et gebyr. I 2016 udgør dette gebyr 190 kroner.

Hvis din læge lukker sin praksis eller der sker ændringer i din læges klinik, er det gratis at skifte læge. I disse tilfælde vil du modtage et brev og/eller et nyt sundhedskort, hvor det er beskrevet, om du har ret til et gratis lægeskift.

Du har også ret til et gratis lægeskift, hvis du selv flytter.

Hvordan kan jeg se min egen journal?

Som patient har du ret til at læse din egen journal hos din praktiserende læge eller hos andre privatpraktiserende sundhedspersoner. Du har også ret til at se, hvad der står i din sygehusjournal. Det kaldes aktindsigt.

Hovedreglen er, at du må se alle oplysninger efter 1. januar 2010, mens ældre journaloplysninger kan være begrænset efter den daværende lov, hvor man skulle afveje hensynet til dig selv eller til andre, før udlevering. Hvis du får afslag eller begrænset indsigt, skal du have en skriftlig begrundelse. Du kan få aktindsigt ved at læse journalen, mens du er hos lægen, andre privatpraktiserende sundhedspersoner eller på sygehuset. Det har den fordel, at du med det samme kan få forklaret det, der står.

Du kan også bede om at få en kopi af din journal. Journalen omfatter også eventuelle resultater på blodprøver, røntgenbilleder m.v. Hvis du får en kopi udleveret eller tilsendt, har du stadig ret til at få forklaret indholdet. Når du beder om aktindsigt, skal du have svar inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen af din anmodning. Enten i form af gennemlæsning eller kopier eller besked om, hvorfor fristen ikke kan overholdes og hvornår du kan forvente, at din anmodning er færdigbehandlet.

Kan jeg få refunderet mine udgifter til sundhedsbehandling i udlandet?

Den 1. januar 2014 trådte en ny bekendtgørelse i kraft. Det betyder, at regninger for visse sundhedsbehandlinger i et andet EU/EØS-land kan indsendes til bopælsregionen eller bopælskommunen ved ønske om refusion. Der ydes refusion efter de samme takster, som hvis behandlingen var foregået i Danmark.

Læs mere om reglerne for refusion af udenlandske regninger.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
04.11.15
Opdateret
21.04.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Det nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk