Søg
 

Respirationsbehandling i eget hjem

Borgere der, på grund af sygdom eller skade ikke kan trække vejret selv, kan få stillet en hjemmerespirator til rådighed.Respirationscenter Øst ordinerer den respiratoriske behandling og overvågning. Respirationscentrene får henvist patienter fra regionenes hospitaler. Centrene vurderer herefter behandlingsbehovet.
Hvis du ikke selv er i stand til at varetage behandlingen, ordinerer respirationscenteret et hjælperhold, som overvåger - og varetager det praktiske omkring behandlingen i dit hjem. Hjælperholdet administreres enten af regionen eller hjemkommunen.

Den samlede hjælp og behandling tilrettelægges i samarbejde mellem dig, din hjemkommune og regionen.

Regionen afholder de udgifter, der er direkte forbundet med behandlingen, for eksempel løn til hjælperholdet, og de remedier og maskiner, der skal bruges til behandlingen.

Hvis du vil vide mere, kan du rette henvendelse til Primær Sundhed eller det sted, du er i behandling.

Du kan også læse mere om respirationsbehandling på Respirationscenter Øst's hjemmeside.

Oprettet
07.03.16
Opdateret
26.10.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Det nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87