Søg
 

Sundhedskort – blåt og gult

Det gule sundhedskort giver dig ret til sundhedsydelser i Danmark.
Hvornår skal du bruge Det blå EU-sygesikringskort?

Det blå sundhedskor​t

Det blå EU-sygesikringskort er et kort, der viser, at du har ret til behandling på samme vilkår som borgerne i det land, du rejser i. Du skal bruge det blå EU-sygesikringskort, når du rejser til et EU-land eller til Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz (EØS-landene).

Du kan få det blå EU-sygesikringskort, hvis du bor i Danmark, er dansk statsborger i et EU/EØS-land, du er flygtning efter FN-konventationen eller familiemedlem.

Du kan også i andre særlige tilfælde have ret til et EU-sygesikringskort, for eksempelvis du er grænsegænger eller er udsendt af en dansk arbejdsgiver.

Det blå sundhedskort skal bestilles digitalt på www.borger.dk. Hvis du har problemer med at bestille kortet, skal du kontakte Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 81.

Ret til sygehjælp under ophold

Du kan bruge EU-sygesikringskortet, når du opholder dig i et andet EU/EØS-land eller Schweiz i op til et år.

Med det blå kort har du ret til den sygehjælp, der bliver nødvendig under opholdet. Det gælder både akut sygdom og tilskadekomst, men også anden sygehjælp, som den behandlende læge/sundhedsperson vurderer er nødvendig under opholdet.

Det blå kort giver kun dækning for udgifter til behandling på offentlige sygehuse og klinikker, samt på private klinikker, der har en aftale med den offentlige sygesikring.

Det blå kort giver dig ret til sygehjælp på de samme vilkår, som offentligt sygesikrede borgere i det land du opholder dig i. Du kan derfor komme til at betale en del af behandlingen selv, hvis det gælder for sygesikrede i det pågældende land. Vil du sikre dig dækning for en eventuel egenbetaling, kan du overveje at tegne en rejseforsikring hos dit forsikringsselskab.

Det blå kort dækker ikke udgifter til hjemtransport, udgifter til planlagt behandling, hvis formålet med rejsen er at modtage behandling samt udgifter til behandling der efter en sundhedsfaglig vurdering med rimelighed kan vente, til du er tilbage i Danmark igen.

Læs mere om det blå EU-sygesikringskort på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.


Det gule sundhedskort

Det gule sundhedskort​​

Det gule sundhedskort giver dig ret til sundhedsydelser i Danmark.

Sundhedskortet ​skal medbringes, når du er ved læge, speciallæge, tandlæge, tandplejer, fysioterapeut, fodterapeut, kiropraktor, psykolog, apotek, sygehus og hos kommunen.

Det er kommunerne, der udsteder sundhedskort. Hvis du har spørgsmål om det gule sundhedskort, skal du derfor kontakte Borgerservice i din bopælskommune.

Nyt sundhedskort bestilles digitalt på www.borger.dk. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens Borgerservice eller på biblioteket.

Det koster et gebyr få et nyt sundhedskort, hvis dit sundhedskort f.eks. er blevet væk, er blevet ødelagt eller hvis du ønsker at skifte læge. Hvis kortet er mere end 4 år gammelt, er det gratis.

Det er gratis at få et nyt sundhedskort, hvis for eksempel du flytter, din læge lukker sin praksis, hvis kortet har brud eller revner og er mere end fire år gammelt, eller hvis du skifter navn ved ægteskab.​​​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
22.12.15
Opdateret
21.04.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Det nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87

Det gode lægeliv

Det gode lægeliv

Oplev det gode lægeliv i Region Sjælland.