Søg
 

Speciallæger

Der er praktiserende speciallæger inden for 13 forskellige områder i Region Sjælland.

Speciallæger

En praktiserende speciallæge har uddannet sig inden for ét af de 38 specialer, som er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Speciallæger i Region Sjælland

I Region Sjælland er der speciallæger inden for disse 13 områder:

Anæstesiologi, dermatologi, gynækologi, intern medicin, kirurgi, neurologi, ortopædkirurgi, psykiatri, børne- og ungdomspsykiatri, pædiatri, reumatologi, øjenlægehjælp og ørelægehjælp.

Nederst på siden i afsnittet ’Find speciallæge i Region Sjælland’ kan du se en kort beskrivelse af de enkelte områder.

Behandling hos en speciallæge

Det er den alment praktiserende læge, der vurderer i samarbejde med dig, om du har brug for at blive henvist til en speciallæge. 

Den praktiserende læge skriver en henvisning, som speciallægen kan søge frem elektronisk i forbindelse med, at du bestiller tid.

Hvis du har flere forskellige lidelser inden for samme speciallæge-område kræves flere henvisninger. Speciallægen sender en besked til din egen læge / lægehus, når behandlingen hos speciallægen er afsluttet. 

Skal jeg have henvisning?

​Sikringsgruppe 2

Hvis du er tilmeldt sikringsgruppe 2, kan søge speciallægehjælp uden henvisning.

Du får samme tilskud til undersøgelse og / eller behandling fra regionen, som personer i sikringsgruppe 1 får for en tilsvarende undersøgelse eller behandling. Hvis prisen på undersøgelse eller behandling overstiger tilskuddet fra regionen, skal du selv betale den del af honoraret til speciallægen.

Ingen henvisning til øjenlæger samt øre-, næse- og halslæger

Der kræves ikke henvisning til øjenlæger samt øre-, næse- og halslæger.

Du kan derfor henvende dig direkte til disse speciallæger uden henvisning fra din egen læge.

Skal jeg selv betale for behandling? 

Valg af speciallæge

Din egen læge eller den henvisende læge kan foreslå en speciallægeklinik.

Men du har ret til at vælge den speciallæge, som du ønsker. Du har derfor mulighed for at vælge den speciallæge-klinik med kortest ventetid, eller en speciallæge-klinik som du foretrækker på andet grundlag.

Speciallæge uden aftale med regionen

Hvis du vælger en speciallæge, der ikke har indgået aftale med regionen, er der betaling forbundet med behandlingen. I sådanne tilfælde skal du skriftligt erklære, at du er indforstået med selv at betale for behandlingen.

Udeblivelse fra behandling

En speciallæge har ret til at opkræve et gebyr, hvis du udebliver fra en planlagt aftale.

Grå stær operation, høreapparat og PDT behandling

I Region Sjælland er der indgået aftale med enkelte eller grupper af speciallæger om at udføre forskellige behandlinger. Det drejer sig om operation for grå stær, høreapparatbehandling og fotodynamisk terapi (PDT behandling). 

Læs om høreapparatbehandling​

Hvor ser jeg ventetider?

På Sundhed.dk finder du ventetider for ikke-akut behandling hos speciallæger på under Find Behandler på to måder:

 1. Skriv navnet på lægen eller kategori for behandlingen i søgefeltet.
 2. Klik på Behandlere og vælg speciallæge.
  Vælg Region Sjælland under 'Præciser din søgning'.

På listen over behandlere ser du den aktuelle ventetid for behandling hos den enkelte speciallæge.

Find behandler på Sundhed.dk

Find speciallæge i Region Sjælland 

www.sundhed.dk under fanen 'Find behandler' finder du en oversigt over alle speciallæger i Region Sjælland. Her finder du også information om blandt andet ventetider og adgangsforhold til klinikken.

Nedenfor ser du, hvilke 13 områder Region Sjælland har speciallæger indenfor og hvad områder arbejder med:

 • Anæstesiologi (narkose, smertebehandling)
 • Dermatologi (hudsygdomme og kønssygdomme)
 • Gynækologi (symptomer / sygdomme i de kvindelige kønsorganer, infertilitet, svangerskabsforebyggelse)
 • Intern medicin (lungesygdom, medicinske mave-tarm sygdom, hjertesygdom eller hormonsygdom)
 • Kirurgi (åreknude-behandling, kirurgisk mave-tarm sygdom)
 • Neurologi (sygdom i nervesystemet)
 • Ortopædkirurgi (sygdom i bevægeapparatet)
 • Psykiatri / Børne- og ungepsykiatri 
 • Pædiatri (børnesygdomme)
 • Reumatologi (bindevævssygdom, gigt, kroniske muskelsmerter)
 • Øjenlægehjælp
 • Ørelægehjælp (Øre-, næse- og halslæge)

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.12.15
Opdateret
18.10.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Det Nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87
 

 Link til:

 

Det gode lægeliv

Det gode lægeliv

Oplev det gode lægeliv i Region Sjælland.