Søg
 

Speciallæger

En praktiserende speciallæge er uddannet speciallæge i et af de specialer, som Sundhedsstyrelen har anerkendt.

Speciallæger

​Speciallægen kan være: Hudlæge (Dermatolog), Øjenlæge, Øre-, næse og halslæge, Gynækolog, Psykiater, Kirurg, Ortopædkirurg, Børnelæge (Pædiater), Børne- og ungdomspsykiater, Intern mediciner, Gigtlæge (Reumatolog), Neurolog eller Narkoselæge (Anæstesiolog).

De praktiserende speciallæger er selvstændigt erhvervsdrivende. For at den praktiserende speciallæge kan udføre sit virke, og patienterne kan behandles vederlagsfrit, skal speciallægen have en aftale med regionen.

Henvisningskriterier

Det er den alment praktiserende læge, der vurderer, om du har brug for at blive henvist til en speciallæge. Du har derfor ikke krav på en henvisning.

Lægen skriver en henvisning, som speciallægen derefter henter elektronisk i forbindelse med, at du bestiller tid hos speciallægen.

Vær opmærksom på at flere forskellige lidelser inden for det samme speciale kræver flere henvisninger. Når behandlingen er afsluttet, vil speciallægen given din egen læge besked.

Bemærk, at der ikke kræves henvisning til øjenlæger og øre-, næse- og halslæger. Du kan derfor henvende dig direkte til disse speciallæger uden henvisning fra din egen læge.

Til personer, der er omfattet af sikringsgruppe 2, ydes der tilskud til praktiserende speciallæge med samme beløb, som afholdes for tilsvarende lægehjælp til personer i sikringsgruppe 1. Der kræves ingen henvisning, men en del af honoraret betales af patienten selv. 

Valg af speciallæge

Ofte vil den henvisende læge foreslå en speciallægeklinik, men dette er kun vejledende. Det er en patientrettighed frit at kunne vælge den speciallæge, som man ønsker og der er dermed mulighed for at blandt andet at søge hen til klinikken med den korteste ventetid. Ventetiden kan variere. Du kan også frit vælge blandt alle landets speciallæger.

Se mere om bl.a. ventetider og liste over de speciallæger, du kan vælge imellem på www.sundhed.dk

Hvis du vælger en behandler, der ikke har aftale med regionen, er behandlingen ikke gratis. Hvis du alligevel ønsker behandlingen hos speciallægen, skal du skriftligt erklære dig indforstået med selv at betale.

Vær opmærksom på, at speciallægerne har ret til at opkræve et gebyr, hvis du udebliver fra en behandling.

Særlige behandlinger

Region Sjælland har indgået en række lokalaftaler med enkelte eller grupper af praktiserende speciallæger om at udføre særlige behandlinger. Det er grå stær behandlinger, høreapparater og PDT behandlinger (hudsygdomme).

Find speciallæger i Region Sjælland

www.sundhed.dk finder du en oversigt over alle speciallæger, som har aftale med det offentlige.​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.12.15
Opdateret
02.09.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Det nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87
 

 Link til:

 

Det gode lægeliv

Det gode lægeliv

Oplev det gode lægeliv i Region Sjælland.