Søg
 

Psykologer

Psykologens primære arbejdsmetode er samtalen, eventuelt kombineret med brug af forskellige psykologiske metoder.

Hvad er psykologbehandling?

Hvis du har det psykisk dårligt - for eksempel på grund af angst, depression eller har været ude for en ulykke, tab af nær familie eller sygdom, der har betydet en nedsat funktionsevne eller kroniske smerter, kan du få brug for professionel hjælp til at komme videre i dit liv, eller hjælp til at lære, hvordan du kan leve bedst muligt med dine begrænsninger.

Psykologbehandling består af en eller flere samtaler, hvor du sammen med psykologen undersøger dit problem og eventuelt baggrunden for det. Gennem samtalerne vil du få større selvforståelse og flere perspektiver på dit liv. Det giver dig en større evne til løse dit problem på en tilfredsstillende måde. Du kan også lære nogle teknikker, der gør dig bedre i stand til at tackle situationen fremover.

Psykologer hjælper gennem rådgivning, vejledning, samtaleterapi eller giver hjælp til at lære nogle strategier, som du kan bruge fremover.

Psykologbehandling kan enten være til enkeltpersoner eller til grupper af personer, afhængig af lidelsens art og omfang.

Tilskud til behandling

Hvis du hører til en af de nedenstående grupper, kan du få offentligt tilskud til psykologbehandling efter sundhedsloven: 

 1. Røveri, volds- og voldtægtsofre

 2. Trafik- og ulykkesofre

 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge

 4. Personer, der er ramt af alvorligt invaliderende sygdom

 5. Pårørende til personer, der er ramt af alvorligt invaliderende sygdom

 6. Pårørende ved dødsfald

 7. Personer, der har forsøgt selvmord

 8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort ved graviditet efter 12. graviditetsuge

 9. Personer, der inden de fyldte 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb

 10. Personer over 18 år med let til moderat depression

 11. Personer over 18 år med let til moderat angst.

Det er din læge - eller en vagtlæge - der skal henvise dig til psykologbehandling med offentligt tilskud. For nogle af grupperne er der regler for, hvor længe der må være gået, før din læge henviser.

Som udgangspunkt kan du maksimalt få tilskud til 12 konsultationer. Men der er undtagelser. Hvis du lider af let til moderat depression eller let til moderat angst, kan du få yderligere 12 gange efter genhenvisning fra din læge.

Hvad koster psykologbehandling?

Hvis du henvises til psykolog behandling inden for én af de 11 grupper, er du omfattet af reglerne for offentligt tilskud til psykologbehandling efter sundhedsloven, og du kan derfor få ca. 60 procent i tilskud til behandlingen.

Din egenbetaling er 413 kroner for første konsultation og 344 kroner for de efterfølgende behandlinger (priser gældende fra oktober 2019).

Unge på 18 til 24 år kan modtage psykologhjælp gratis for angst og depression efter henvisning fra en læge.

Valg af psykolog

Du kan frit vælge mellem de psykologer i hele landet, der har aftale med det offentlige.

Find psykolog

På sundhed.dk finder du en oversigt over alle autoriserede psykologer, og psykologer som har aftale med det offentlige.

Du kan finde mere information på www.psykologeridanmark.dk.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
22.12.15
Opdateret
02.09.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Det Nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87
 

 Link til:

 

Det gode lægeliv

Det gode lægeliv

Oplev det gode lægeliv i Region Sjælland.