Søg
 

Fysioterapeuter

Fysioterapi er behandlingsmetoder eller aktiviteter, der påvirker din krop, bevægelser og funktioner og hjælper dig til at fungere bedst muligt. Fysioterapi kan forebygge eller behandle lidelser i kroppen.

Fysioterapi-træning

​Fakta

 • Fysioterapi er en sundhedsfaglig profession, som arbejder med at opbygge kroppens bevægelser, og som hjælper dig til at fungere godt, når du bevæger dig 

 • Ved lægehenvisning til en fysioterapeut, der har overenskomst, kan du få tilskud til fysioterapi behandling

 • Hvis du har en varig lidelse i form af et svært handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af fremadskridende sygdom, kan du efter lægehenvisning få vederlagsfri fysioterapi (dvs. kommunen betaler udgifterne til din fysioterapeutiske behandling) 

 • Det er dog en forudsætning, at din sygdom/lidelse står opført på en liste fra Sundhedsstyrelsen, hvis du skal have vederlagsfri fysioterapi.

Fysioterapi behandling

Fysioterapi kan forebygge eller behandle lidelser i kroppen og retter sig især mod de dele af kroppen, du bruger, når du bevæger dig, for eksempel:

 • Muskler

 • Led

 • Nervesystemet

 • Kredsløbet

Hvad er betingelserne for at få tilskud til fysioterapi?

Fysioterapi er en del af det offentliges tilbud om behandling. Derfor kan du få tilskud til fysioterapi behandling. Betingelserne for at få tilskud er, at:

 • du har en henvisning fra en læge

 • du benytter en fysioterapeut, der har overenskomst 

 • du bruger henvisningen fra din læge senest to måneder efter, at du har fået den

 • du selv skal betale en del af fysioterapeutens honorar

Hvor meget kan du få i tilskud?

Du får et tilskud på lige knap 40 procent af fysioterapeutens honorar. Der er forskellige priser for første konsultation, opfølgende behandling eller holdtræning. Spørg hos fysioterapeuten eller se på klinikkens hjemmeside. 

Hvad er vederlagsfri fysioterapi?

Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud om fysioterapi til nogle patientgrupper med en varig lidelse, hvor kommunen betaler for alle udgifterne til behandlingen. Nogle af de vederlagsfri fysioterapi behandlinger foregår på hold.

Hvem kan få vederlagsfri fysioterapi?

Du kan få vederlagsfri fysioterapi, hvis du har en varig lidelse. Lidelsen kan skyldes et svært fysisk handicap eller en fremadskridende sygdom. Lidelsen kan være medfødt, eller opstået senere i livet. Sundhedsstyrelsen har udformet en liste over de grupper af patienter, som er omfattet af vederlagsfri fysioterapi. Du kan læse mere i Sundhedsstyrelsens Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi. Din læge kan hjælpe dig med at finde ud af, om du hører ind under tilbuddet.

Hvad er betingelserne for at få vederlagsfri fysioterapi?

Betingelserne for at få vederlagsfri fysioterapi er, at:

 • du har en henvisning fra en læge

 • du benytter en fysioterapeut, der har en aftale med det offentlige

 • du bruger henvisningen fra din læge senest to måneder efter, du har fået den

 • du hører ind under de patientgrupper, der er omfattet af tilbud om vederlagsfri fysioterapi 

Hvad er ridefysioterapi?

Ridefysioterapi er fysioterapi, hvor heste indgår i behandlingen. Du rider enten alene på hesten eller med en hjælper. Hestens bevægelser træner dine egne bevægelser, kontrol, balance og muskelstyrke. Ridefysioterapi kan forbedre din kropsbevidsthed, balance, vejrtrækning og blodcirkulation.

Hvem kan få ridefysioterapi?

Du kan få ridefysioterapi, hvis du har et svært varigt handicap og dagligt har brug for hjælpemidler eller personlig hjælp i dit hjem. Den læge, der behandler dig, skal vurdere, at du kan få gavn af ridefysioterapi.

Hvad er betingelserne for at få ridefysioterapi?

Betingelserne for at få ridefysioterapi er, at:

 • du har en henvisning fra den læge, der behandler dig

 • du benytter en ridefysioterapeut, der har en aftale med det offentlige 

 • du bruger henvisningen fra din læge senest to måneder efter, du har fået den

 • du hører ind under de patientgrupper, der er omfattet af tilbud om ridefysioterapi

Hvad koster ridefysioterapi?

De fleste, der bliver henvist til ridefysioterapi, bliver behandlet via den vederlagsfri ordning, som betales af kommunen. Der er dog visse patientgrupper, der skal betale en andel selv. Det gælder for eksempel, hvis du er blind eller svagtseende. Så får du et tilskud fra sygesikringen på 80 % af fysioterapeutens og rideskolens honorar.

Valg af fysioterapeut

Du kan frit vælge mellem fysioterapeuter i hele landet og et eventuelt kommunalt tilbud, når det er vederlagsfri fysioterapi. Bemærk, at fysioterapeuten skal have overenskomst med regionerne, for at behandlingen er tilskudsberettiget.

Find fysioterapeuter i Region Sjælland

www.sundhed.dk finder du en oversigt over alle fysioterapeuter, som har aftale med det offentlige.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.12.15
Opdateret
21.04.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Det Nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87
 

 Link til:

 

Det gode lægeliv

Det gode lægeliv

Oplev det gode lægeliv i Region Sjælland.