Søg
 

Fodterapeuter

En fodterapeut behandler dine fødder i forbindelse med en sygdom.

​Henvisning

Du kan efter henvisning fra din egen læge få tilskud til behandling hos en fodterapeut, hvis du har en af de følgende diagnoser:

  • Diabetes og derfor har behov for fodbehandling

  • Nedgroede tånegle

  • Arvæv efter strålebehandling

  • Svær leddegigt, der dig begrænset eller tabt funktion i ben og arme og du derfor ikke kan varetage din egen fodpleje.

  • Svær psoriasisgigt.

Hvis du er lægehenvist med diabetes skal fodterapeuten hvert år foretage en vurdering af dine fødder, en såkaldt fodstatus.​

Behandling i eget hjem

Din egen læge kan henvise til fodbehandling i dit eget hjem, hvis lægen vurderer, at din sundhedstilstand gør, at du ikke kan transporteres til klinikken.

Tilskud til behandling

Der er forskellige regler for tilskud alt efter hvilken ledelse, der er tale om, og hvor alvorlig din lidelse er. Inden for diabetes-området, vil fodterapeuten lave en årsstatus og jo dårligere fodstatus, jo flere tilskud til behandlinger, kan der gives. Desuden ydes tilskud til individuelt fremstillede indlæg og aflastninger og bøjlebehandling. Tilskudsprocenterne varierer mellem 40 og 60.

Udbetaling af tilskud

Tilskud er betinget af, at behandlingen udføres af en fodterapeut, der har aftale med regionerne.

Fodterapeuten modregner dit tilskud på din regning, som derfor ikke skal refunderes fra din hjemkommune.

Hvis du får helbredstillæg, for eksempel som pensionist, skal du henvende dig til kommunen for at få udbetalt dette.

Valg af fodterapeut

Du kan frit vælge mellem fodterapeuter i hele landet. Bemærk, at fodterapeuten skal have aftale med regionerne, for at behandlingen er tilskudsberettiget.  

Find fodterapeuter i Region Sjælland  

www.sundhed.dk finder du en oversigt over alle fodterapeuter, som har aftale med det offentlige.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.12.15
Opdateret
19.05.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Det Nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87
 

 Link til:

 

Det gode lægeliv

Det gode lægeliv

Oplev det gode lægeliv i Region Sjælland.