Søg
 

Medicintilskud

Reglerne for medicintilskud kan være indviklet. Du finder her oplysning om reglerne for medicintilskud.

Billede af tabletter
Billede af forskellige tabletter.​​​​​​​

Hvorfor betaler jeg ikke altid det samme for min medicin?

Der vil oftest være flere forskellige firmaer, der producerer den samme medicin - bare under forskellige navne. Prisen på den samme medicin fra forskellige firmaer kan variere meget. Tilskud beregnes altid ud fra prisen på det præparat, der er billigst. Det er også prisen på det billigste præparat, der tæller med i det samlede medicinregnskab.

Når du receptpligtig medicin på apoteket, bliver du ofte spurgt, om du vil have det billigste præparat eller ej. Hvis du siger nej til at købe det billigste præparat, kommer du selv til at betale en højere andel af prisen, hvis du er berettiget til at få medicintilskud, da tilskuddet bliver beregnet ud fra prisen på det billigste præparat. 

Hver gang du køber tilskudsberettiget medicin, indberetter apoteket dit køb til et centralt medicinregister under Sundhedsstyrelsen. Alle apoteker er direkte koblet op på registret, og det vil derfor umiddelbart fremgå, når apoteket slår dit cpr. nummer op i registret, hvor meget du er berettiget til at få i tilskud. På den kvittering, du får i forbindelse med dit køb af receptpligtig medicin, fremgår det, hvor meget du får i medicintilskud fra regionen. Herudover fremgår det også, hvornår dit tilskudsår begynder, da tilskudsåret begynder den dag, du første gang køber tilskudsberettiget medicin og slutter 12 måneder senere efter denne dato. Et nyt tilskudsår begynder først næste gang, du køber tilskudsberettiget medicin. 

Som voksen, dvs. 18+ år, skal du selv betale den fulde pris på din medicin, indtil du i det pågældende år har købt tilskudsberettiget medicin for 900 kroner (2015 priser) - beregnet ud fra de billigste medicinpræparater. For børn er der ikke nogen nedre grænse for, hvornår der ydes medicintilskud. Du kan se de forskellige tilskudsgrænser på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

Medicintilskud ved kronisk sygdom

Indtil 1. januar 2016 kan din læge ansøge Sundhedsstyrelsen om kronikertilskud, hvis de samlede udgifter før tilskud i forbindelse med køb af receptpligtig medicin overstiger 17.738 kroner (for 18+ år i 2015 priser). Det betyder, at du maksimalt over et år kan komme til at betale 3.830 kroner ved køb af receptpligtig medicin. Egen læge får svar på, om angøsningen er imødekommet i løbet af 14 dage.

Fra 1. januar 2016 ændres reglerne således, at du automatisk får tilskud, når du når tilskudsgrænsen for kronikertilskud. Det betyder, at du aldrig kan få en egenbetaling, der overstiger 3.850 kroner (2015 priser).

Tilskud til lægemidler købt i et EU eller EØS land

Du har mulighed for at få tilskud til medicin købt i et andet EU land eller et EØS land forudsat, at du er berettiget til at få tilskud til et tilsvarende lægemiddel i Danmark. Det forudsættes derfor, at lægemidler er ordineret af en læge og er receptpligtigt i Danmark. Du kan læse mere om reglerne her​.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
13.11.15
Opdateret
24.09.21
Link til denne side:
Andre sider under Medicin, vaccinationer og ernæringspræparater
 

 Kontakt

 
Det nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk