Søg
 

Medicintilskud

Reglerne for medicintilskud kan være indviklet. Du finder her oplysning om reglerne for medicintilskud.

Billede af tabletter
Billede af forskellige tabletter.​​​​​​​​​

Hvorfor betaler jeg ikke altid det samme for min medicin?

Der vil oftest være flere forskellige firmaer, der producerer den samme medicin - bare under forskellige navne. Prisen på den samme medicin fra forskellige firmaer kan variere meget. Tilskud beregnes altid ud fra prisen på det præparat, der er billigst. Det er også prisen på det billigste præparat, der tæller med i det samlede medicinregnskab.

Når du køber receptpligtig medicin på apoteket, bliver du ofte spurgt, om du vil have det billigste præparat eller ej. Hvis du siger nej til at købe det billigste præparat, kommer du selv til at betale en højere andel af prisen, hvis du er berettiget til at få medicintilskud, da tilskuddet bliver beregnet ud fra prisen på det billigste præparat. 

Det Centrale Tilskudsregister (CTR) og medicintilskud
Hver gang du køber tilskudsberettiget medicin, indberetter apoteket dit køb til Det Centrale Tilskudsregister (CTR) under Lægemiddelstyrelsen.  Alle apoteker er direkte koblet op på registret, og det vil derfor umiddelbart fremgå, når apoteket slår dit cpr. nummer op i registret, hvor meget du er berettiget til at få i tilskud. På den kvittering, du får i forbindelse med dit køb af tilskudsberettiget receptpligtig medicin, fremgår det, hvor meget du får i medicintilskud fra regionen. Herudover fremgår det også, hvornår din tilskudsperiode begynder. Tilskudsperioden begynder den dag, du første gang køber tilskudsberettiget medicin, efter at den forudgående periode er udløbet og slutter 12 måneder senere efter denne dato. 

Tilskud til medicinsk cannabis
Køb af tilskudsberettiget medicinsk cannabis indberettes til Det Centrale Tilskudsregister for Cannabis (CTR-C) hos Lægemiddelstyrelsen. Hvis du er berettiget til at få tilskud til medicinsk cannabis, vil du derfor have 2 separate tilskudssaldoer og -perioder. Læse mere om tilskud til medicinsk cannabis i forsøgsordningen her​.

Medicintilskudsgrænser
Som voksen, dvs. 18+ år, skal du selv betale den fulde pris på din medicin, indtil du i det pågældende år har købt tilskudsberettiget medicin for et vist beløb beregnet ud fra de billigste medicinpræparater. For børn er der ikke nogen nedre grænse for, hvornår der ydes medicintilskud. Læs mere om tilskudsgrænser her​.

Når din CTR-saldo krydser en vis grænse, betaler regionen den fulde pris af din tilskudsberettigede medicin beregnet ud fra de billigste præparater. Se beløbsgrænsen her. Det betyder, at der altid vil være en egenbetalingsloft på din tilskudsberettigede medicin i løbet af en tilskudsperiode. For børn gælder de samme muligheder med nogle andre grænser. Læs mere her.

Henstandsordning
Hvis du forventer at have et m​eget højt medicinforbrug omkring (se hvor høj CTR-saldoen skal være her​) i løbet af din tilskudsperiode, kan du få en henstandsordning på det apotek, du plejer at købe din medicin. 
Ordningen er en aftale mellem en borger og sit apotek om, at den årlige udgift til tilskudsberettiget medicin deles op i 12 lige store dele. Du kan læse mere om ordningen og beløbsgrænserne her.

Individuelt tilskud
I visse tilfælde kan din behandler søge Lægemiddelstyrelsen om individuelt tilskud (enkelt, forhøjet eller terminaltilskud). Læs mere her.

Kommunalt tilskud
Hvis du har en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om tilskud til dine medicinkøb. For folke- eller førtidspensionister gælder andre muligheder. Læs om alle muligheder for økonomisk tilskud hos kommunen her.

Beregn dit medicintilskud
Du har mulighed for at beregne tilskuddets størrelse på den medicin, du køber på apoteket her. Beregneren tager højde for din aktuelle CTR-saldo og dit evt. individuelle samt kommunale tilskud. 

Tilskud til medicin købt i et EU eller EØS land
Du har mulighed for at få tilskud til medicin købt i et andet EU land eller et EØS land forudsat, at du er berettiget til at få tilskud til et tilsvarende lægemiddel i Danmark. Det forudsættes derfor, at medicinen er ordineret af en læge og er receptpligtig i Danmark. Du kan læse mere om reglerne her​​.


Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
13.11.15
Opdateret
23.05.22
Link til denne side:
Andre sider under Medicin, vaccinationer og ernæringspræparater
 

 Kontakt

 
Det Nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk