Søg
 

Ernæringspræparater

Hvis du er alvorligt syg eller så svækket, at du ikke kan synke eller spise almindelig mad, kan du få tilskud til ernæringspræparater. Tilskuddet skal ordineres af en læge. Du kan læse om reglerne her.

Patient kontakter lægen om ernæringspræparat
​​​​​​​​​​​​

Hvem kan få tilskud til ernæringspræparater? 

Hvis du har en sygdom, der medfører, at du ikke kan synke eller spise almindelig mad, kan du få tilskud til ernæringspræparater. Det gælder: 

  • hvis du for eksempel har kræft i munden, svælget, halsen, spiserøret eller mavesækken.

  • hvis du har en nervelidelse som for eksempel følger efter en blodprop i hjernen forudsat, at sygdomme påvirker din evne til at spise almindelig mad. 

Du kan også få tilskud til ernæringspræparater i en periode, hvis du ikke kan spise nok almindelig mad til, at du kan få dækket dit behov for næringsstoffer. Det gælder, hvis du for eksempel er svækket efter en langvarig indlæggelse, kemo- eller strålebehandling, efter gentagne infektioner eller gentagne operationer. 

Hvis du er indlagt, og sygehuset skønner, at du har brug for tilskud af ernæringspræparater, er det sygehuset, der sørger for det så længe, du er indlagt. 

Der ydes også tilskud til spædbørn med mælkeallergi, hvis diagnosen er stillet af en læge. Hvis dette ikke er tilfældet, ydes der ikke tilskud.  

Der ydes også tilskud til spædbørn med mælkeallergi, hvis diagnosen er stillet af en læge. Hvis dette ikke er tilfældet, ydes der ikke tilskud. 

Du kan derimod ikke få tilskud til ernæringspræparater, hvis du er småtspisende uden at lide af ovenstående lidelser. 

Hvordan får jeg tilskud?

Hvis du mener, du er berettiget til tilskud til ernæringspræparater, skal ud henvende dig til din egen læge eller til den læge, du er i behandling hos. Det er denne, der vurderer, om du er berettiget til at få tilskud. Hvis lægen vurderer, at du er berettiget til at få tilskud, udskriver lægen en "grøn recept".

Hvis læge vurderer, at du er berettiget til tilskud, betaler regionen 60 procent af udgiften til ernæringspræparater, mens du selv skal betale de sidste 40 procent. De 40 procent svarer cirka til den pris, du ellers skulle have brugt på at købe mad for. 

Den "grønne recept" giver dig ret til at købe ernæringspræparater med tilskud på apoteket eller direkte fra leverandøren. Du skal være opmærksom på, at det kun er ernæringspræparater, der står på Lægemiddelstyrelsens liste over ernæringspræparater med tilskud​, du kan få tilskud til.  

Hvordan får jeg udbetalt tilskuddet?

Du kan vælge at købe dine ernæringspræparater på et apotek eller direkte hos en leverandør. Hvis du vælger at købe ernæringspræparatet på apoteket, fratrækker apotekete de 60 procent fra prisen, hvorefter du betaler de sidste 40 procent til apoteket. Hvis du vælger at købe ernæringspræparaterne direkte hos leverandøren, skal du være opmærksom på, om leverandøren har indgået en afregningsaftale med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). Hvis det er tilfældet, skal du betale de 40 procent direkte til leverandøren. Hvis den valgte leverandør ikke har en aftale med RLTN, skal du betale den fulde pris til leverandøren. Efterfølgende kan du, hvis du mod forevisning af kvitteret regning få refunderet tilskuddet hos din kommune. 

Kan jeg få yderligere tilskud?
 
I visse tilfælde kan din kommune yde yderligere tilskud end de 60 procent, som regionen yder i tilskud. Det er din kommune, der vurderer, om du kan få yderligere tilskud efter den sociale lovgivning. 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
13.11.15
Opdateret
31.03.22
Link til denne side:
Andre sider under Medicin, vaccinationer og ernæringspræparater
 

 Kontakt

 
Det Nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk