Søg
 

Kvalitet

 

Ens og fælles standarder for kvalitet

På praksisområdet arbejder de praktiserende læger og de øvrige behandlere med at forbedre kvaliteten ud fra nationale standarder.

Patientsikkerhed

Alle sundhedspersoner i praksissektoren har pligt til at rapportere, hvis der sker utilsigtede hændelser – hændelser og fejl, som ikke skyldes patientens sygdom.

Godkendte sundhedspersoner

Det offentlige autorisationsregister indeholder oplysninger om alle sundhedspersoner, der har modtaget en autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Oprettet
04.11.15
Opdateret
03.02.16
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Det Nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk