Søg
 

Patientsikkerhed

Alle sundhedspersoner i praksissektoren har pligt til at rapportere, hvis der sker utilsigtede hændelser – hændelser og fejl, som ikke skyldes patientens sygdom og som enten er skadevoldende eller kunne være have været skadevoldende.

​Patienter og pårørende kan også rapportere på www.dpsd.dk

Det er udelukkende et lærende system, der skal forbedre sikkerheden for patienterne og skabe læring hos sundhedspersoner. Det er et ikke-sanktionerende system og rapporterne kan ikke bruges i en klagesag.

Her kan du følge med i de seneste nyheder om at arbejde med at udvikle og forbedre kvaliteten.

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
22.12.15
Opdateret
07.12.16
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Det Nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk