Søg
 

Udvikling

Region Sjællands vision for praksisområdet viser retningen for udvikling af praksisområdet.

Region Sjælland har formuleret en vision for praksisområdet, som viser retningen for udvikling af praksisområdet. 

Visionen har 5 strategiske målsætninger for praksisområdet:

  • Døren til mere sundhed skal være åben for alle

  • Sund livsstil skal være et fokus for alle

  • Patienten som medspiller

  • Fælles kvalitetskultur

  • Gode sundhedstilbud på rette tid og sted

Vi arbejder med flere forskellige udviklingstiltag og projekter –her nævnes et par stykker:

  • Telemedicin, regionen afprøver og udbreder digitale hjælpemidler, som hjælper sundhedspersonalet til at arbejde tættere sammen.

  • Rekruttering af sundhedspersonale til hele regionen – det kræver en særlig indsats i nogle områder

  • Kræftbehandlingen – almen praksis rolle i at opspore kræft og at følge op efter sygehusbehandlingen

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
13.01.16
Opdateret
07.12.16
Link til denne side:
Andre sider under Forskning og udvikling på praksisområdet
 

 Kontakt

 
Det nære sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87