Søg
 

Udvikling

Region Sjællands vision for praksisområdet viser retningen for udvikling af praksisområdet.

Region Sjælland har formuleret en vision for praksisområdet, som viser retningen for udvikling af praksisområdet. 

Visionen har 5 strategiske målsætninger for praksisområdet:

  • Døren til mere sundhed skal være åben for alle

  • Sund livsstil skal være et fokus for alle

  • Patienten som medspiller

  • Fælles kvalitetskultur

  • Gode sundhedstilbud på rette tid og sted

Vi arbejder med flere forskellige udviklingstiltag og projekter –her nævnes et par stykker:

  • Telemedicin, regionen afprøver og udbreder digitale hjælpemidler, som hjælper sundhedspersonalet til at arbejde tættere sammen.

  • Rekruttering af sundhedspersonale til hele regionen – det kræver en særlig indsats i nogle områder

  • Kræftbehandlingen – almen praksis rolle i at opspore kræft og at følge op efter sygehusbehandlingen

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
13.01.16
Opdateret
07.12.16
Link til denne side:
Andre sider under Forskning og udvikling på praksisområdet
 

 Kontakt

 
Det Nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk