Søg
 

Forskning i almen praksis

Et aktivt alment medicinsk forskningsmiljø i Region Sjælland

​Region Sjælland er som led i en større og flerårig satsning i udvikling af almen praksis tilbage i 2015 gået sammen med Københavns Universitet, Forskningsenheden for almen medicin og andre relevante interessenter med henblik på at skabe et aktivt alment medicinsk forskningsmiljø i Region Sjælland.​

Regionen satser desuden på at opbygge et forskningsmiljø omkring indsatsen ”Tidlig opsporing af kræft”. Dette har indtil videre ført til i 2017, at der er indgået en samarbejdsaftale med Aarhus Universitet, Forskningsenheden for Almen Medicin og med Roskilde Universitet, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab.

Visionen er at styrke forskningen i regionen ved at prioritere forskningstemaer i den primære sundhedssektor og etablere et samlet miljø for forskning, kvalitetsudvikling og efteruddannelse i det nære sundhedsvæsen. Et aktivt og bæredygtigt forskningsmiljø, som kobler klinik og forskning og er med til at forbedre behandlingen af patienterne.

Forskningsområder
Forskningsmiljøets virke og resultater skal være et aktiv for hele regionen. Forskerne skal gennemføre projekter, som tager udgangspunkt i regionens borgere og sundhedsvæsen.

Der arbejdes med temaerne for den regionale satsning: 

 • Evidensbaseret forebyggelse i regionale og kommunale indsatser
 • Multimorbiditet og social ulighed i sundhed
 • Forskning i klinisk adfærd i almen praksis
 • Forskning i tværsektorielle problemstillinger/emner

Under indsatsen ”Tidlig opsporing af kræft​” i almen praksis er der følgende forskningsprojekter igangsat og på vej: 

 • Post-doc stilling i samarbejde med Forskningsenheden for Almen Medicin Aarhus Universitet - forskningsprojekt om lægers mistanke om kræft i almen praksis og kræftpakkernes indflydelse på dette (igangsat i 2017)
 • Ph.d. stilling i samarbejde med RUC med fokus på mænd og kræft og mænd hos lægen
 • Ph.d. stilling i samarbejde med Københavns Universitet om ”Diagnostisk Pakke” 
 • Post. doc. stilling i samarbejde med RUC om det tværsektorielle samarbejde mellem sygehuslæger og læger fra almen praksis 

Link til årsrapport 2016/17 fra John Brodersen, professor i almen medicin

Link til Benedikte Møller Kristensens, forsker i antropologi, projektbeskrivelse /forskningsprotokol​

Der vil fra 2017 og flere år frem blive arbejdet sammen med projektet The Phy-Psy Trial, som vil udvikle, teste og implementere en ny klinisk effektiv og koordineret tværsektoriel behandlingsmodel for patienter med svær psykisk lidelse og somatisk komorbiditet med henblik på at reducere overdødeligheden hos disse mennesker.

Projektet er finansieret af Novo Nordisk Fonden og initieret af og forankret på Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin ved Københavns Universitet.

Kontakt Forskningsstøttefunktionen for almen praksis i Region Sjælland 

Kontakt professor i almen medicin John Brodersen om forskning i almen medicin i Region Sjælland: jobro@regionsjaelland.dk eller jobr@sund.ku.dk ​

Du kan som (kommende) forsker kontakte Forskningsstøttefunktionen og få hjælp til: 

 • Understøttelse fra idé til projekt
 • Forskervejledning og afklaring af projektmuligheder
 • Kvalificering af projektidéer til et passende forskningsmæssigt niveau
 • Vejledning i konkret udarbejdelse af projektprotokol/-beskrivelsesvejledning
 • Vejledning i valg af studie-/forskningsmiljøer fx hovedvejleder, universiteter/fakulteter osv.
 • Hjælp til anmeldelser til Videnskabsetisk Komité, Datatilsyn, Sundhedsstyrelsen (lægemiddelforsøg)
 • ​Driver netværk for fx ph.d.-studerende, ph.d.-forberedelsesstipendiater og andre yngre potentielle ph.d.-studerende.

 

​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
22.12.15
Opdateret
06.12.17
Link til denne side:
Andre sider under Forskning og udvikling på praksisområdet
 

 Kontakt

 
Det Nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 87

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk