Søg
 

International innovation

Sundhedsvæsenet i Danmark, Europa og resten af verden samarbejder om de gode løsninger. Her kan se nogle projekter

SMILE

Region Sjælland er partner i EU-projektet, SMILE (SMart Inclusive Living Environments), som skal overføre metoder fra NærKlinikken/ViosKlinikken til Holland, Norge og Canada, samt udvikle nye digitale metoder til at understøtte den kronisk syge borgers liv i eget hjem endnu bedre.

Projektperiode: Tre år – 1. januar 2021 - 31. december 2023. Projektet er finansieret af Horizon2020. Samlet budget 30 mio dkk og Region Sjællands budget: 2,7 mio dkk (100% finansieret).

Læs mere på SMILE-projektet i denne pressemeddelelse samt på projektets hjemmeside.

Nærklinikken.png 

NorDigHealth

Det grænseoverskridende projekt NorDigHealth spiller på mange tangenter – lige fra tværgående integration af sundhedsfaglige områder og internationalt samarbejde, til tættere kontakt mellem sundhedsvæsenet og borgeren. Helt centralt står, hvordan digitalisering muliggør nytænkningen af traditionelle organisatoriske rammer.Læs artikel

 

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=53a5e1c57f947d5123552fd767815728&source=embed&photo%5fid=50241147">

 
 

Changing Cancer Care

Grænseoverskridende problemer kræver grænseoverskridende løsninger – Sjællands Universitetshospital står i spidsen for et dansk-tysk samarbejde, som skal at udvikle morgendagens kræftbehandling. Læs artikel
 

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=a839d2364bd01eef16a11ef81cad0863&source=embed&photo%5fid=52513148">

 

Health-CAT - Health Care Assisting Technology

Health-CAT vil identificere behovene for servicerobotter til sundheds- og plejesektoren, udvikle en prototype på en sådan robot og teste denne.
Health-CAT er et samarbejdsprojekt mellem partnere fra Region Sjælland, Region Syddanmark og Nordtyskland.
Den demografiske udvikling med stadig flere ældre, multisyge og kronikere skaber øgede behov for behandling på sygehusene og pleje og omsorg i plejesektoren. Dette kræver øgede ressourcer i en tid, hvor sundhedssektoren og kommunernes økonomi er under stigende pres. Der er behov for som minimum at fastholde den nuværende behandlings- og plejestandard for patienter og borgere. Læs mere på projektets side.
 
 

Innovation in Health And Care for All – ITHACA

Projektet skal forbedre samarbejdet og vidensdeling mellem ni europæiske regioner. ITHACA vil lade inspiration og evalueringer blive en kilde til et mere innovativt sundhedsvæsen i Region Sjælland og de otte andre regioner.
Står andre europæiske lande over for nogle af de samme udfordringer, som vi gør? Kan erfaringer fra andre sundhedsvæsener inspirere os til at gøre vores eget bedre? Og hvordan kan vi inspirere andre lande? Læs mere på projektets side
 
 

 
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
06.01.20
Opdateret
19.10.21
Link til denne side:
Andre sider under Innovationsprojekter
 

 Kontakt

 
Data og udviklingsstøtte
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
57875283
​Følg os på Facebook, LinkedIn og Twitter.