Søg
 

SAFE

SAFE er en app til patienter med selvskadende adfærd. Appen skal støtte patienterne i akutte situationer med beroligende metoder, så patienterne undgår at selvskade.

 

SAFEapp_video.PNGOvenfor kan du se en kort film, der også findes i appen. Denne beskriver, hvad selvskade er.

Kort om appen
De beroligende metoder skal hjælpe patienten til at flytte fokus, skabe ro og give alternative strategier. Derudover skal appen give patienter og pårørende øget indsigt i og viden om selvskade.

Appen er bygget op omkring tre indgange: én til patienter, der selvskader, én til pårørende eller fagpersoner, der gerne vil hjælpe patienten, og en til fagprofessionelle, der søger viden om, hvordan de kan hjælpe mennesker, der selvskader.

Hvordan kan patienterne og deres pårørende bruge appen?
Målet med appen er, at give patienterne, deres pårørende og de fagpersoner, som har berøring med patienten, hurtig adgang til en værktøjskasse, der gør patienterne bedre i stand til at mestre den akutte situation, de står i. Fælles for de beroligende metoder, som findes i appen er, at de kan bidrage til at dæmpe patientens uro. Det kan f.eks. være at lytte til beroligende musik, gå en tur eller arbejde med mindfulness.
 
Udover de beroligende metoder, indeholder appen også viden om selvskade og en oversigt over behandlingssteder og tilbud, hvor patienter og pårørende kan hente akut hjælp og støtte.  
 
Hvem indgår i udviklingen?
Appen er udviklet i et samarbejde mellem behandlere, patienter og pårørende fra sengeafdelinger i Psykiatrien Syd, Psykiatrisk Forskningsenhed i Slagelse, Regions Sjællands App Center og virksomheden Medware Aps.
 
Appen videreudvikles løbende bl.a. med en implementeringsgruppe i Region Sjælland bestående af både patienter, som har været selvskader, pårørende, professionelle fra de forskellige sektorer og forskere.
 
Du kan læse mere om projektet i afrapporteringen af brugertesten på appen.
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
10.04.18
Opdateret
14.07.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Data og udviklingsstøtte
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
57875283
​Følg os på Facebook, LinkedIn og Twitter.