Søg
 

Om os

MHealth løsninger bliver stadig mere efterspurgte som en del af behandlingen i sundhedsvæsnet. Det skyldes både et stigende ressourcemæssigt pres og den generelle teknologiske udvikling og digitalisering af samfundet.

Hvad er formålet med centret?
Patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle efterspørger løsninger, der bl.a. kan understøtte kommunikation og behandling på afstand, samt øget involvering af patienten, som en aktiv partner i behandlingen, f.eks. gennem øget selvmonitering og indsigt i egen sygdom.

MHealth teknologi må derfor forventes at blive en hel central del af sundhedssektoren i fremtiden og Region Sjælland ønsker at være på forkant med den udvikling.
 
Centrets ydelser
App Centers kerneopgave er at udvikle og teste apps i en tidlig prototype med henblik på videreudvikling og implementering i de regionale behandlingstilbud. Prototyperne udvikles i offentligt-private samarbejder mellem de regionale sygehusene og behandlingstilbud og små og mellemstore virksomheder.

Prototyperne skal understøtte sundhedspersonale og patienter, i de konkrete udfordringer de oplever i deres hverdag. Centret ligger derfor stor vægt på, at patienter og personale inddrages undervejs i hele udviklingsprocessen. Brugerinddragelsen skal sikre, at de løsninger, der bliver skabt i projekterne er relevante og anvendelige og giver værdi og forbedringer for regionens patienter, pårørende og personale.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
13.03.18
Opdateret
03.05.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Data og udviklingsstøtte
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
57875283
​Følg os på Facebook, LinkedIn og Twitter.
 

 Fakta

 

Centret er finansieret af Region Sjællands Styregruppen for Innovation (SGI) og er et samarbejde mellem Produktion, Forskning og Innovation (PFI), de regionale sygehuse, psykiatrien og Koncern IT.  
App-Center_Logo redigeret til webdel hjemmeside.jpg