Søg
 

Internationale projekter

Region Sjælland er på innovationsområdet involveret i en række internationale projekter inden for sundhed. Fra international videndeling til blodprøvetagning i hjemmet. Se de små videofilm om projekterne.

​NorDigHealth – lev bedre længere

NorDigHealth (2019-2021) er et dansk-tysk forsknings- og innovationssamarbejde, som undersøger, om sundhedsteknologi kan bruges til forebyggende indsatser og til at forbedre behandlingen af forskellige sygdomsforløb. I filmen kan du møde nogle af forskerne fra projektet.

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=f10be64db12e47f71237405174f0d11b&source=embed&photo%5fid=63426017">

Projektet forener kræfterne på tværs af specialer, herunder kræft, øjensygdomme, neurologi og kirurgi og undersøger, om nye sundhedsteknologier kan gøre en forskel for deres patienter.
Professor Ismail Gögenur fra Kirurgisk Afdeling på SUH forsker i, om man kan mindske tilbagefald efter akutte operationer ved at overvåge dem med forskellige sundhedsteknologier.
Professor Torben Lykke Sørensen fra Øjenafdelingen på SUH tester, om apps kan monitorere øjensygdommen AMD bedre, end det er muligt med de nuværende hjælpemidler.
På Neurologisk Afdeling undersøger professor Troels Wesenberg Kjær om sundhedsteknologi kan motivere til en mere aktiv livsstil og bruges til at forbedre sundhed.
Forskningsprojekterne laves i samarbejde med Lübeck Universitetshospital.
 

Blodprøveapparat i hjemmet

I projekt Changing Cancer Care (2019-2021) undersøger Forskningsprojekter og Klinisk optimering i samarbejde med Onkologisk Afdeling på SUH, om man kan finde et blodprøveapparat, som gør det muligt at tage blodprøver i hjemmet. I filmen kan høre mere om tankerne med projektet.

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=60028d36cf412a604252a1c6a91db858&source=embed&photo%5fid=63425862">

Ambitionen med blodprøveapparatet er at finde en løsning, som vil være langt mere bekvem for patienterne. 
Blodprøveapparatet skal helst ikke fylde mere end en kaffemaskine, og man skal som patient selv kunne betjene den ved at prikke hul på fingeren og presse et par dråber blod ned i en lille plastikbeholder, som man sætter ind i maskinen. Derefter bliver resultaterne sendt til hospitalet, og patienten bliver kontaktet og får forklaret resultaterne.

Projektet arbejder på, at dette scenarie bliver virkelighed, så man som kræftpatient kun skal transportere sig mellem sit hjem og hospitalet, når selve behandlingen finder sted.
Projektet tester et blodprøveapparat på Klinisk Biokemisk Afdeling på Sjællands Universitets Hospital. Der arbejdes på, at apparaterne også kan komme hjem til patienterne og blive testet.
Mange andre kunne også have glæde af at tage deres blodprøver eller gennemføre dele af deres behandling i hjemmet.
 
 

Health-CAT – Health Care Assisting Technology. Et Interreg 5a-projekt

Health-CAT har til formål at identificere potentialet for brug af servicerobotter i sundheds- og plejesektoren, udvikle en prototype på en sådan robot, teste den og lave en plan for kommercialisering af robotten. I filmen kan du høre chefkonsulent Erik Brander fortælle om projektet.

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=48b5669ce59d4cc7e219924914341d25&source=embed&photo%5fid=63425879">

Der er lavet en analyse af behov på ni opgaveområder, hvor servicerobotter med udbytte kunne bidrage, gennemgik bl.a. områderne rengøring af udstyr, servering og registrering af måltider, håndhygiejne, hentning af småt udstyr samt måling af blodtryk, temperatur mv.

Observationer og interviews viste, at en af personalets største tidsrøvere er at hente småt udstyr og materialer såsom plaster, sprøjter, venflon og lignende fra depoter. Det blev derfor i 2018 besluttet at udvikle en servicerobot, der kan assistere på dette område.

Gennem hele 2019 blev der arbejdet på at udvikle en robot til opgaven. Først testede man en mockup-udgave (model af et færdigt produkt) på et sygehus for at få en indikation på, om brugen af en robotten ville give de forventede tidsbesparelser og evt. andre gevinster, hvilket testen bekræftede.
En næsten færdig prototype var klar sidst i 2019 og blev testet i januar 2020 på Sygehus Sønderjylland. Testen bekræftede nytten af robotten og en tilsvarende god business case.
Inden projektet afsluttes medio 2020 skal prototypen gøres helt færdig. Endvidere skal der laves en strategi for kommercialisering af robotten, som beskriver, hvordan den udviklede prototype skal færdigudvikles til et produkt, som kan markedsføres med succes.
 

ITHACA – Innovation in Health And Care for All.
Et Interreg Europe projekt

Projektet skal skabe videndeling og samarbejde mellem ni europæiske regioner med det formål at forbedre regionale strategier og deres gennemførelse på området for innovation inden for sundhed og pleje. I filmen kan du høre chefkonsulent Erik Brander fortælle om projektet.

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=a58b08bec6bbaecd01b7e581f649d2c8&source=embed&photo%5fid=63426010">

Projektet understøtter dannelse af økosystemer inden for innovation. Gennem projektets Fase 1 (2017-19) har repræsentanter fra Region Sjælland, regionens kommuner foruden uddannelses- og forskningsinstitutioner samt private virksomheder deltaget i studieture til de andre projektregioner, hvor de er blevet præsenteret for disses innovation og andre indsatser inden for sundhed og pleje.
 
På basis af erfaringerne fra denne videndeling – og dermed den inspiration, projektdeltagere har fået fra andre regioners projekter og øvrige initiativer, har de i løbet af 2019 hver især udarbejdet en handlingsplan, der indeholder projekter eller andre tiltag, som skal gennemføres i projektets Fase 2 (2020-21).

For Region Sjælland handler det især om indsatser inden for digital sundhed, dvs. innovative digitale teknologier til sundhedsbrug der kombinerer digitale teknologier med personlig sundhed, tidlig diagnostik samt nye tilgange til styring af sundhedsvæsenet.
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
22.06.20
Opdateret
25.06.20
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger

 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk