Søg
 

Ideer fra medarbejderne

Innovation i Region Sjælland begynder ofte med medarbejdernes iagttagelse af et problem, en udfordring eller ny mulighed i det daglige arbejde.
Læs her mere om, hvad du skal gøre, hvis du som medarbejder har en ide til et innovationsprojekt.

​Regionens medarbejdere har et stort ønske om at levere de bedst mulige sundhedsydelser og inputs til behandlingssystemet. Der findes rigtig mange ildsjæle blandt medarbejdere, som ser muligheder for forbedringer og i mange tilfælde kommer nogle af første idéer herfra. Disse observationer og idéer er en uvurderlig del af regionens fremtidige innovation.

Når du som medarbejder har en ide
Hvis du som medarbejder i regionen har identificeret et problem, en udfordring eller hvis du måske har første ide til at løse et givent problem på, så skal du først henvende dig til din nærmeste ledelsesrepræsentant. Hvis udfordringen er af forholdsvis enkel karakter, kan løsningen formentlig håndteres gennem enhedens arbejde med løbende forbedringer.

Hvis problemet eller udfordringen kalder på en mere omfattede løsning gennem et egentligt innovationsprojekt, så skal afdelingsledelsen drøfte dette med den overordnede ledelse (fx. sygehusledelsen, hvis der er tale om en afdeling på et sygehus). Sygehusledelsen træffer så en beslutning om, hvorvidt sygehuset ønsker at iværksætte et innovationsprojekt på sygehuset blandt sygehusets lokale innovationsindsatser.

Hvis sygehusledelsen sammen med afdelingsledelsen vurderer, at der er tale om en fælles regional udfordring, kan sygehusledelsen vælge at kontakte Styregruppen for Innovation (SGI) og her indstille et tværregionalt innovationsprojekt.

Særligt for ideer og ansøgninger til innovationsprojekter på Sjællands Universitetshospital (SUH), skal disse først forelægges SUH’s Innovationsråd, som videreformidler ideen til SGI. 

Ansøgere på SUH bedes sende deres ideer til lisie@regionsjaelland.dk

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
08.12.15
Opdateret
05.07.17
Link til denne side:
Andre sider under For ansatte i Region Sjælland
 

 Kontakt

 
Produktion, Forskning og Innovation (PFI)
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
57875283