Søg
 

Strategi for Data og udviklingsstøttes innovationsfunktion

Data og udviklingsstøttes strategi for sundhedsinnovation i Region Sjælland bygger på tre overordnede principper. Læs mere om strategien her.

Data og udviklingsstøttes overordnede mål er at bidrage til at skabe konkrete forbedringer i form af bedre kvalitet og øget effektivitet i levering af regionens sundhedsydelser. For at sikre dette mål, har vi udarbejdet en strategi for, hvordan innovationsfunktionen understøtter innovation i Region Sjælland. Strategien bygger på følgende bærende principper:

  • Konkrete forbedringer i sundhedsvæsnet og øvrige regionsfunktioner er den drivende målsætning for vores innovationsfunktion, som går forud for alle andre mål.
  • Løsninger på sundhedsvæsnets helt centrale udviklingsproblemer er fokus i innovationsfunktionens arbejde. Løsninger på udfordringer, der rækker ud over det enkelte sygehus, institution eller afdeling, vil blive prioriteret.
  • Data og udviklingsstøtte vil hvis muligt prioritere hjemtagning, videreudvikling/tilpasning af eksisterende innovative løsninger snarere end udvikling af nye løsninger.
  • Udvikling af nye løsninger vil, hvor det er relevant og muligt, ske i partnerskaber mellem regionens enheder, regionale og øvrige private virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner m.fl.

Læs hele Data og udviklingsstøttes strategi for innovationsfunktionen

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
12.11.15
Opdateret
13.01.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Data og udviklingsstøtte
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
57875283
 

 Region Sjællands strategi for sundhedsinnovation

 

​Region Sjælland udarbejdede i 2013 en strategi for sundhedsinnovationen i regionen.

 

Læs hele strategien