Søg
 

Brug af eksisterende løsninger

I henhold til PFI’s innovationsstrategi prioriteres hjemtagning, videreudvikling/tilpasning og indførelse af eksisterende, innovative løsninger snarere end udvikling af egne, nye løsninger.

Rationalet er, at hvis der allerede findes en eller flere løsninger på en udfordring eller et problem, er det mest omkostningseffektivt at bruge disse. Dermed vil man som oftest også kunne undgå at investere i udvikling af nye løsninger, der ikke når de tilsigtede mål, og man spares for de børnesygdomme, der hyppigt følger med helt nye løsninger. Regionen ønsker med andre ord at være fast followers eller second movers snarere end first movers.

Katalog over eksisterende innovationer
PFI har udarbejdet et katalog over eksisterende innovationer inden for primært produkter og processer på sundhedsområdet, som har et potentiale for implementering i regionen. Løsningerne er udviklet i de andre regioner i Danmark og i nogle tilfælde i udlandet. Målet med kataloget er skabe en oversigt over eksisterende løsninger, som kan overvejes som løsning på egne udfordringer og problemer samt inspirere sygehusenes i deres generelle overvejelser om at forbedre deres arbejde med at levere sundhedsydelser.

Se PFI’s innovationskatalog.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
12.11.15
Opdateret
25.07.17
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Produktion, Forskning og Innovation (PFI)
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
57875283