Søg
 

Global Forum for Healthcare Innovators

Data og udviklingsstøtte understøtter Region Sjællands medlemskab af Global Forum for Healthcare Innovators. Her får regionen et globalt perspektiv på udfordringer og tendenser i sundhedsvæsenet.

Region Sjælland har tegnet medlemskab af Global Forum for Healthcare Innovators for perioden 2016-2018. Forummet er et internationalt netværk af organisationer på sundhedsområdet udbudt af den amerikanske virksomhed Advisory Board Company.

Medlemskabet giver adgang til en stor mængde viden og casestudier omkring udvikling af sundhedsvæsenet verden over, samt en række værktøjer og services til at kvalificere den strategiske retning i organisationen.

Først og fremmest lover forummet at skille skidt fra kanel, når det drejer sig om at finde op og ned i det væld af trends og tiltag, der findes i forhold til bedst at identificere og tackle fremtidens største udfordringer på sundhedsområdet. Det kunne blandt andet være i forhold til den aldrende befolkning, den stigende betydning af kroniske sygdomme, skift i den måde patienter agerer på, informationsrevolutionen og hvordan ny teknologi hele tiden ændrer billedet på godt og skidt.


Målgruppen og services
Målgruppen er primært topledelsen i organisationen, men alle Region Sjælland-medarbejdere, som arbejder med udvikling og innovation eller som har interesse i at følge med på den globale bane, har adgang til ressourcer og services, der udbydes i forbindelse med medlemskabet. Konkrete services inkluderer blandt andet:

• Ekspertledede team-sessioner om strategiske initiativer af interesse for regionen, både i virtuel form og ”on-site” (se temaer i brochuren i højre kolonne øverst på siden).
• Et ’retreat’ for ledere, som sætter fokus på de store omstillinger, der er nødvendige for at fremtidssikre sundhedsvæsenet, og som muliggør skiftet fra identifikation af udfordringer til design af løsninger.
• Internationale/regionale møder for topledere med fokus på at bryde med vanetænkning og accelerere læring gennem deling af strategier og udfordringer og med afsæt i konkrete cases inden for prioriterede områder.
• Løbende information med ’need to know’-indsigt, bredere information om de seneste trends og nyeste innovation samt adgang til diverse online ressourcer.

Læs mere om de enkelte services i brochurerne i højre kolonne, herunder hvordan du får adgang og registrerer dig som bruger i brochuren "Advisory.com walk through" (du skal være medarbejder i Region Sjælland). Læs også mere på www.advisory.com.

Strategiske fokusområder i regionen
Brugen af medlemskabet i regionen er som udgangspunkt baseret på selvbetjening. Det vil sige, at det er de enkelte ledere og medarbejdere, som selv opsøger den viden, de har brug for via for eksempel www.advisory.com. I understøttelsen af medlemskabet vil Data og udviklingsstøtte dog specifikt efterspørge viden og input fra forummet inden for følgende gennemgående strategiske temaer:

  • ​"Patienten som partner"
  • ​"Danmarksmester i sammenhæng"
  • Implementering og gevinstrealisering af Sundhedsplatformen
  • Rekruttering og kapacitetsopbygning på sygehusene

Materialer og input fra forummet i forbindelse med disse temaer, vil løbende blive delt på Region Sjællands intranet​.

Kontakt konsulent i Data og udviklingsstøtte, Hanne Stald Poulsen (hap@regionsjaelland.dk), hvis du har spørgsmål, der vedrører medlemskabet.​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
24.06.16
Opdateret
10.01.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Data og udviklingsstøtte
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
57875283
 

 Brochurer