Søg
 

Finansiering, støtte og fonde

Der er mange muligheder for at få tilskud, støtte eller hjælp til jeres projekter i både EU og Danmark, herunder Region Sjælland.

Finansiering.jpg

Nedenfor er en kort beskrivelse af de mest centrale støttemuligheder, muligheder for hjælp, samt lokale, nationale og internationale fonde som kan søges om støtte eller medfinansiering til innovationsprojekter.
 

Innovationsfonden

Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder med viden og ideer, der skaber vækst og arbejdspladser i Danmark. Se mere om Innovationsfonden.

 

Horizon Europe

Horizon Europe er EU's igangværende 7-årige forsknings- og innovationsprogram. Programmet skal bidrage til at sikre, at teknologiske gennembrud udvikles til rentable produkter med et reelt kommercielt potentiale – ved at etablere partnerskaber med erhvervslivet og det offentlige, sætte skub i internationalt samarbejde om forskning og innovation. Se mere her: Horizon Europe | European Commission (europa.eu)​.
 

Interreg

Interreg programmerne mål er at intensivere det institutionelle samarbejde på tværs af grænserne mellem regioner inden for EU og i forhold til regioner grænsende op til EU. Budgettet for den nuværende programperiode 2014-2020 andrager 10 mia. euro.
Projekter, der medfinansieres af disse programmer, skal have en tydelig merværdi på tværs af grænserne inden for det geografiske område, projekterne omfatter.
 

Region Sjællands Fondskontor

Region Sjælland har et fondskontor, der hjælper med projektudvikling og fundraising inden for sundhedsområdet og den regionale udvikling. Du kan læse mere om fondskontoret her.  

 

 Greater Copenhagen EU Office

Regionens arbejde med innovation understøttes blandt andet af Greater Copenhagen EU Office, som er et fælles kontor i Bruxelles mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland, de 46 kommuner på Sjælland, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Universitet og Copenhagen Business School.


Fonden FIERS

Region Sjælland har oprettet Fonden til Innovation og Erhvervsfremme i Region Sjælland (FIERS) med det formål at skabe en ny ramme for udnyttelse af Region Sjællands potentialer for innovation og erhvervsudvikling.

Data og Udviklingsstøtte

Data og udviklingsstøtte assisterer regionens Styregruppe for Innovation (SGI) i arbejdet med at screene og prioritere potentielle radikale innovationsprojekter, styre SGI’s portefølje af innovationsprojekter og gennemføre ad hoc udrednings- eller analyseopgaver.
Data og udviklingsstøtte assisterer i muligt omfang med at finde løsninger på konkrete udfordringer og problemer i regionens enheder fra et bredt spektrum af kilder i ind- og udland. Dette sker gennem danske og internationale innovationsrelaterede netværk (fx Global Forum for Health Innovators, som er et internationalt netværk der understøtter arbejdet med at skabe fremtidens sundhedsorga-nisationer).
Data og udviklingsstøtte har i tidligere udarbejdet et katalog over eksisterende innovationer inden for primært produkter og processer på sundhedsområdet.
Endvidere udarbejdes materiale til hjælp for enhedernes arbejde med innovation, blandt andet en vejledning til fundraising og projektansøgninger. Data og udviklingsstøttes medarbejdere deltager også i konkrete innovationsprojekter med projektledelse og andre faglige funktioner.
Læs mere om Data og udviklingsstøtte på vores hjemmeside, hvor du også kan finde en oversigt over personale, læse om flere af vores projekter og mere mere.
Oprettet
22.10.19
Opdateret
25.04.22
Link til denne side:

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk