Søg
 

Innovationsproces og -model

I Region Sjællands organisation arbejdes med innovationsmodellen DIA – Discover, Incubate, Accelerate.

Innovationsmodellen DIA
Faserne D, I og A spænder over en proces, hvor der gradvist via mere intensive undersøgelser, afklaring og færdiggørelse til sidst er testet eller udviklet modne løsninger, som er klar til egentlig udbredelse og anvendelse. Anvendelse kan være enten i Region Sjællands egen drift eller via salg til andre.

Fasernes indhold er fleksibelt, men omfatter for eksempel juridisk afklaring i forhold til patientdata og IPR, kvalificering af businesscase, vurdering af ideen i forhold til snitflader til blandt andet IT og standarder.

I mellem hver DIA-fase er indlagt en vurdering af resultaterne af den forløbne fase og en vurdering af, om der skal fortsættes til næste fase. Faseopdelingen skal sikre, at innovationsprojekterne vurderes løbende og tilpasses med henblik på at nå de opstillede mål og dermed realisere den forventede værdi.

Afhængig af projekternes indhold bliver faserne gennemført med tæt opfølgning og kontakt til innovationsstyregruppens sekretariatsfunktion.

Projekter, som ikke forventes at bidrage til væsentlig værdiskabelse i forhold til målene, skal derimod afsluttes så tidligt som muligt. Derved undgås spild af ressourcer på projekter, som ikke understøtter målopfyldelsen og som derved tager fokus fra de væsentligste aktiviteter og projekter. Det er dermed også forventningen og legitimt, at mange projektideer modtages, at ganske mange indgår i Discover-fasen, at de bedste derfra videreføres til Incubate-fasen, og endelig, at endnu færre kommer i Accelerate-fasen og gennemfører denne.

Afdelinger og enheder i Region Sjællands organisation, som ønsker at søge midler til udvikling af en projektidé, bedes bruge denne skabelon for beskrivelse af innovationsprojekt (word).

Private virksomheder, som ønsker at komme i kontakt med Region Sjælland, skal henvende sig til Én Indgang.

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
01.06.16
Opdateret
08.06.17
Link til denne side:
 

 Kontakt sekretariatet

 
​Jesper Reumert: jrm@regionsjaelland.dk,
tlf. 30566851
 
Erik Brander: eribr@regionsjaelland.dk,
tlf. 20537877