Søg
 

Innovationspuljen 2021

Styregruppen for innovation(SGI) beslutter hvilke projekter der skal sættes i søen.

​Der er masser af gode ideer derude

I Styregruppen for Innovation (SGI) er alle sygehuse og nogle andre enheder repræsenteret. SGI prioriterer innovation som fremmer omstilling og fornyelse i sundhedsvæsenet. 
 
Vi ser innovation som noget der grundlæggende ændrer måden opgaverne løses på og omfatter for eksempel også de omgivende drifts- og forretningsmæssige forhold. To eksempler på innovation: Virtuelt Ambulatorium og SAFE app, som forbygger selvskade hos unge.

Styregruppen for Innovation har i 2021 særligt fokus på at støtte  spredning af nye løsninger som ikke allerede er nyttiggjort. Dertil kommer også et fokus på, imindre omfang, at støtte udvikling af helt nye løsninger.
 
Generelt kan midlerne fra innovationspuljen bruges til at afklare muligheder for at anvende nye løsninger, udvikle, teste og modne - for i sidste ende at implementere de løsninger der er værdiskabende.
 

Målet er, at projekter enten skal implementeres i regionens egen drift og/eller give de deltagende parter mulighed for at sælge de udviklede løsninger andetsteds. Se også afsnittet, Sådan søger du midler til innovation.

Derudover kan kan du søge eksterne projektmidler fra for eksempel EU til konkrete projekter. For information om øvrige finansieringsmuligheder henvises til afsnittet Finansiering, støtte og fonde.

Se eventuelt oversigten over igangværende projekter eller afsluttede projekter.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
01.06.16
Opdateret
02.08.21
Link til denne side:
 

 Kontakt sekretariatet

 
​Jesper Reumert: jrm@regionsjaelland.dk,
tlf. 30566851
 
Erik Brander: eribr@regionsjaelland.dk,
tlf. 20537877