Søg
 

Innovationspuljen 2020

Styregruppen for innovation(SGI) beslutter hvilke projekter der skal sættes i søen. I 2020 er der i alt 4,1 mio. kr.i puljen til innovationsprojekter.

​Der er masser af gode ideer derude

I Styregruppen for Innovation (SGI) er alle sygehuse og nogle andre enheder repræsenteret. SGI prioriterer innovation som fremmer omstilling og fornyelse i sundhedsvæsenet. 
 
Vi ser innovation som noget der grundlæggende ændrer måden opgaverne løses på og omfatter for eksempel også de omgivende drifts- og forretningsmæssige forhold. To eksempler på innovation: Virtuelt Ambulatorium eller SAFE app, som forbygger selvskade hos unge.

Styregruppen for Innovation har som strategisk fokus for 2020 besluttet særligt at prioritere projekter, der handler om kapacitetsudfordringer ved enten:
  • at holde borgerne raske og evt. under monitorering. Og håndtering af særligt udsatte borgere samt
  • styrke samarbejde omkring kapacitet på tværs af sektorer

Læs yderligere i beskrivelsen af det strategiske fokus for 2020.

 
Derudover afsættes en mindre pulje i 2020 til andre ideer.
 

Midlerne fra innovationspuljen kan du bruge til at udvikle, teste og modne din projektidé.

Målet er, at projekter enten skal implementeres i regionens egen drift og/eller give de deltagende parter mulighed for at sælge de udviklede løsninger andetsteds. Se også afsnittet, Sådan søger du midler til innovation.

Derudover kan kan du søge eksterne projektmidler fra for eksempel EU til konkrete projekter. For information om øvrige finansieringsmuligheder henvises til afsnittet Finansiering, støtte og fonde.

Se eventuelt oversigten over igangværende projekter eller afsluttede projekter.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
01.06.16
Opdateret
13.02.20
Link til denne side:
 

 Kontakt sekretariatet

 
​Jesper Reumert: jrm@regionsjaelland.dk,
tlf. 30566851
 
Erik Brander: eribr@regionsjaelland.dk,
tlf. 20537877