Søg
 

Baggrund og fokus for arbejdet med radikal innovation

Innovation ses i Region Sjællands organisation som et middel til at nå Regionsrådets overordnede strategiske målsætninger.

I Region Sjællands interne organisatoriske arbejde med innovation skelnes mellem radikal innovation og inkrementel innovation.

Inkrementel innovation er de daglige og løbende forbedringer driften som sker for eksempel via arbejdet med Lean. Radikal innovation ændrer mere grundlæggende på måden, hvordan opgaverne løses og omfatter for eksempel også de omgivende drifts- og forretningsmæssige forhold.

For at fremme radikal innovation, arbejder Region Sjælland aktivt med både egne sygehuse og øvrige enheder samt eksterne parter som kommuner, private virksomheder og vidensinstitutioner.

På de følgende sider beskrives alene arbejdet med radikal innovation og systemet til at håndtere indsatser på dette område. Derudover kan du også læse om, hvor og hvordan man henvender sig med en idé til et innovationsprojekt eller et behov og om hvordan forløbet for et innovationsprojekt i Region Sjællands organisation ser ud. Desuden kan du læse mere grundlæggende om organiseringen og systematisering af arbejdet med at fremme radikal innovation i Region Sjælland og få information om Region Sjællands innovationsprojekter.

Et strategisk fokus i Styregruppen for Innovation vil i 2018 særligt have fokus på projekter og aktiviteter, som via radikal innovation fremmer kapacitet og kapacitetsudnyttelse.

For en uddybende beskrivelse af Region Sjællands system til håndtering af radikal innovation henvises til Region Sjællands system for radikal innovation 2016.pdf

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
01.06.16
Opdateret
28.05.18
Link til denne side:
 

 Kontakt sekretariatet

 
Jesper Reumert: jrm@regionsjaelland.dk,
tlf. 30566851
 
Erik Brander: eribr@regionsjaelland.dk,
tlf. 20537877