Søg
 

Ansøgning om midler og afleveringsfrister for ansøgninger

Styregruppen for Innovation mødes normalt seks gange årligt.

I 2018 er mødedatoerne fastsat til nedenstående datoer og med angivelse af de respektive afleveringsfrister for fremsendelse af idéskitse/projektforslag i skabelon til det pågældende møde.

Mødedato i styregruppen
for innovation
Ansøgningsfrist til
sekretariatet
1. oktober 2018 5. september 2018
11. december 2018 15. november 2018
Afdelinger og enheder i Region Sjællands organisation, som ønsker at søge midler til en projektidé, skal bruge de skabeloner, som der linkes til på denne side.
 
Virksomheder som ønsker samarbejder eller andet med Region Sjællands sygehuse mv. bedes henvende sig til Region Sjællands Én Indgang.
Ansøgere opfordres uagtet ovenstående tidsfrister til at gå i dialog med styregruppens sekretariatsfunktion så tidligt som muligt med henblik på at kunne forelægge så kvalificeret materiale til styregruppen som muligt.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
01.06.16
Opdateret
29.08.18
Link til denne side:
 

 Kontakt sekretariatet

 
​Jesper Reumert: jrm@regionsjaelland.dk,
tlf. 30566851
 
Erik Brander: eribr@regionsjaelland.dk,
tlf. 20537877
 
 

 Links til skabeloner