Søg
 

Én Indgang

PFI formidler kontakt mellem virksomheder og sygehuse om udvikling af sundhedsområdet gennem Én Indgang.

Samarbejde mellem virksomheder og sygehuse

Én Indgang har til formål at skabe match og fremme samarbejdet mellem virksomheder og sygehuse i bestræbelserne på at udvikle nye produkter og services til sundhedssektoren.

Innovation inden for sundhedsområdet er centralt i bestræbelserne på at anvende ny viden og ny teknologi.

Det omfatter for eksempel afprøvning i testmiljøer og brugervenlige løsninger.

Fokusområder i Region Sjælland

  • Sammenhængende patientforløb

  • Patienten som partner

Forskningssamarbejde i Region Sjælland

Region Sjælland repræsenterer forskere på Sjællands Universitetshospital, Holbæk Sygehus, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Nykøbing F. Sygehus og Psykiatrien. Gennem Én indgang formidles adgang til forskningssamarbejde. Det omfatter en bred vifte af kompetencer blandt engagerede sundhedsfaglige forskere i Danmark.

Gå til Én Indgangs hjemmeside

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
12.11.15
Opdateret
31.10.17
Link til denne side:
Andre sider under For virksomheder
 

 Kontakt

 
Produktion, Forskning og Innovation (PFI) - Én indgang
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
24 52 59 52
Følg os på Facebook, LinkedIn og Twitter.